Nu beslutas om Rågsveds naturreservat

ragsveds-friomrade-171
Naturreservatet kan invigas i augusti.
Nu tas ett steg närmare naturreservat i Rågsved när tre nämnder fattar beslut. Om allt går enligt plan invigs det i augusti.

Förslaget för Rågsveds naturreservat har varit ute på samråd och 74 yttranden har kommit in. Så gott som samtliga var positiva till ett inrättande av naturreservat, men många hade synpunkter på gränsdragningarna.

Vissa justeringar har gjorts när förslaget nu ska upp i stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Det föreslagna naturreservatet är 94 hektar stort. Viss naturmark intill Rågsved och Fagersjö ingår inte i reservatsbildningen. Behovet av bostadsbebyggelse prioriterats i dessa områden.

Stadsdelsnämnden vill gå ett steg längre

Den södra delen av Snösätra industriområde ska ingå i reservatet och kommer att saneras och återställas till naturmark.

Den norra delen, där det idag finns industrier och gatukonst, ingår inte i reservatet, enligt förslaget. Den rödgrönsrosa majoriteten i stadshuset vill utveckla kulturverksamheten och skapa en levande mötesplats mitt i reservatet.

Så ska Snösätra lyfta hela Rågsved

Som Mitt i söderort tidigare skrivit vill den politiska majoriteten i stadsdelsnämnden gå att även den norra delen ingår i reservatet. Ett medborgarförslag om hur området kan utvecklas ska presenteras för stadsdelsnämnden på torsdag.

Så kan Snösätra se ut i framtiden

Nu fattar exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om naturreservatet. Planen är att Rågsveds naturreservat kan invigas i augusti.