Beslutat: Skolan ska renoveras

Hökarängsskolan ska renoveras och byggas ut.
Hökarängsskolan ska renoveras och byggas ut.
Styrelsen för Stockholms skolfastigheter, Sisab, beslutade i tisdags kväll om renoveringen av Hökarängsskolan.

Det blir en renovering av Hökarängsskolan, precis som Mitt i Söderort kunde berätta i förra veckan. Sisab tog det formella beslutet på sitt sammanträde i tisdags. Det innebär bland annat att skolans ventilation byts ut, att kök och matsal byggs om och att hela skolans kapacitet byggs ut något.

Beslutet innebär att Hökarängsskolans elever måste evakueras. Sisals huvudspår är att de ska flytta till Kvickenstorpsskolan. Men det finns också andra alternativ.

– Paviljonguppställning i närområdet är ett alternativ, säger Karin Bergman, kommunikatör på Sisab.

Renoveringen beräknas ta två år. Men det är inte säkert att alla elever måste lämna skolan under hela den tiden.

– Sisab och utbildningsförvaltningen utreder för närvarande olika lösningar med eventuellt delvis kvarboende alternativt total evakuering, säger Karin Bergman.

Ombyggnaden är preliminärt planerad att starta hösten 2017 men enligt Sisab måste evakueringsfrågan lösas innan datum spikas.