Beslutat: SL-kortet höjs i januari

Nu är det spikat. Priset på SL-kortet höjs till årsskiftet med 40 kronor och sedan gradvis under minst två år.

Mitt i har tidigare berättat om överenskommelsen mellan Alliansen och Miljöparitet som innebär en övergång till enhetstaxa i kollektivtrafiken och samtidigt höjer priset på SL-kortet.

Under dagen hölls budgetdebatt i landstinget kring trafikpaketen som till sist spikades av politikerna.

– Med det breda blocköverskridande stöd som fanns är det nu på plats en bred ansvarsfull finansiering av kollektivtrafiken och ett enklare och rättvisare system, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) om beslutet.

Vad säger du till de som blir upprörda över att priset höjs på månadskortet?

– Det här gör vi inte för att täppa gamla hål eller hantera gamla försyndelser. SL:s ekonomi är i balans. Däremot växer länet snabbt och vi behöver ta höjd för att göra framtidssatsningar.

– Dels möjliggör vi en utökning av den trafik som finns, dels skapar vi grund för ett antal framtidssatsningar. Tre av dem är att sjösätta Citybanan, modernisera och upprusta Roslagsbanan och få igång bygget av tvärbanan till Kista, säger Kristoffer Tamsons.

Oppositionslandstingsrådet Talla Alkurdi är dock inte nöjd med beslutet.

– Det är bara att beklaga. Det är fel att låta resenärerna betala för ekonomiska misslyckanden med fördyrningar samtidigt som man låter nedskärningarna i busstrafiken stå fast. Nedskärningar som är historiskt stora.

– Moderaterna har styrt landstinget i 10 år och låtit kostnaderna för byråkrati och olönsamma investeringar skena iväg, säger hon om beslutet.

SL-kortet höjs först med 40 kronor till årsskiftet 2016/2017 och sedan årligen med 3,3 procent under 2018 och 2019. Om tre år kostar alltså kortet 885 kronor.

Priserna höjs också för enstaka resor. En resa för den som har reskassa kommer vid årsskiftet att kosta 30 kronor för en vuxen och 20 kronor för en pensionär, ungdom eller student.

Men samtidigt försvinner alltså zonindelningen och ersätts av en enhetstaxa. På en enkelbiljett kan du alltså i framtiden åka hur långt som helst inom SL:s område med det nya systemet.