Beslutat: Snabbcykelvägen ska bort

Snabbcykelväg Norra Kungsvägen Lidingö cykelväg cykelbana
Efter en kritikstorm i bland annat sociala medier pausades bygget av snabbcykelvägen förra veckan.
Snabbcykelväg Norra Kungsvägen Lidingö cykelväg cykelbana
Staketet ska tas bort och vägbanan återställas.
Snabbcykelvägen på Norra Kungsvägen började byggas, kritiserades, pausades - nu ska den bort. Notan för bygget som inte blev kommer att kosta skattebetalarna minst två miljoner kronor, enligt tekniska förvaltningen.

Tekniska nämnden beslutade på onsdagen att riva det påbörjade arbetet med en snabbcykelväg på Norra Kungsvägen. I dag, torsdag, ska tekniska förvaltningen träffa entreprenören som sedan ska börja återställa vägbanan. Staketet ska tas bort och hålen fyllas igen. Vägen kommer dock att lämnas kvar med den bredd den har i dag, lite bredare än innan bygget startade.

Det är oklart vad slutnotan landar på för det arbete som gjorts på vägsträckan. Hittills har projektet kostat ungefär två miljoner kronor, enligt tekniska förvaltningen. Då är inte kostnaden för att återställa inräknad. Dessutom kan entreprenören komma att kräva tillbaka pengar för utebliven vinst.

Vad som kommer att hända med vägsträckan när den är återställd är inte bestämt än. Förvaltningen har återigen fått i uppdrag att titta på det.

Det enda parti som ville att bygget skulle fortlöpa var Miljöpartiet, som reserverade sig mot förslaget. Helena Lundberg (MP) ser ingen anledning till att ändra beslutet som togs i juni.

– Snabbcykelspåret är halvfärdigt. Det kostar ungefär tre och en halv miljon att bygga, pausa och återställa och de pengarna slänger vi i sjön. Det är inte ansvarsfullt.

Det var efter kritik i bland annat sociala medier som nämnden pausade bygget. Bland annat handlade den om att körbanan skulle bli för smal, att man borde bygga en bussfil i stället och att det redan finns en gång- och cykelbana utmed vägen.

Helena Lundberg (MP) anser att nämnden hade bra grunder för beslutet. Enligt Trafikverkets regler är körbanan tillräckligt bred, SL vill inte ha någon bussfil, och cykelvägen behöver vara skild från gångvägen av säkerhetsskäl, säger hon.

– Det är alltid bra att lyssna på medborgare och vi kunde ha haft en tydligare medborgardialog, absolut. Men vi hade också fullgott underlag att fatta beslut.

LÄS MER: 50 000 per dag för pausad snabbcykelväg

LÄS MER: Extra möte om omstridda cykelvägen

LÄS MER: Snabbcykelväg pausas efter kritiken