ANNONS

Beslutat: Syskonförtur får mindre betydelse

Elever sitter i ett klassrum och skriver på papper.
Det kommer inte att spela lika stor roll att ett syskon redan går på skolan.
Turordningsreglerna för att få en plats i Lidingös skolor ändras nästa år. Syskonförtur kommer inte längre att väga tyngst - i stället är det avståndet som avgör. Det beslutade utbildningsnämnden på tisdagskvällen.
ANNONS
Fakta

De nya prioriteringen:

Om en skola har färre platser än sökande ska följande kriterier vara vägledande:

  1. Närhetsprincipen. Om två elever har närmast till en viss skola så bereds den elev plats på skolan som annars skulle få längre än den andra eleven till en annan skola. Mätning och bedömning görs centralt i kommunen. Med avstånd gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen. Den relativa närheten innebär inte att en elev är garanterad plats i den skola som ligger närmast hemmet, eller att en elev som bor närmast den sökta skolan automatiskt har förtur dit.
  2. Vårdnadshavares önskemål om förtur för syskon, till elever i förskoleklass till och med årskurs 6 under kommande läsår. Syskonförtur gäller för elever som lever i samma familj och är folkbokförda på samma adress. Detta gäller om två elever har exakt samma avstånd till sökt skola.
  3. Lottning.
Källa: Utbildningsförvaltningen/Lidingö stad

Turordningsreglerna styr vilka elever som ska erbjudas plats när det finns fler sökande än antal platser. Fram till nu har det varit syskonförtur som vägt tyngst i Lidingös kommunala skolor, det vill säga om eleven redan har syskon på samma skola.

Från och med våren 2017 kommer i stället den så kallade relativa närheten avgöra vem som får platsen. Det innebär att om två barn har närmast till en viss skola, så går platsen till det barn som annars skulle få längre väg än det andra barnet till en annan skola. Syskonförtur kommer bara att vägas in om två elever skulle visa sig ha exakt samma avstånd.

Beslutet fattades av politikerna i utbildningsnämnden efter ett förslag från utbildningsförvaltningen, som lutar sig mot skollagen. Den säger att kommuner ska placera elever vid en annan skola om önskad placering leder till att en annans elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts.

– Enligt den tolkning som vi har gjort bedömer vi att man måste göra så här för att följa lagkraven. Vi ser också att många kommuner har gjort de här ändringarna eller är på väg att genomföra dem, säger Daniel Broman, utbildningschef vid Lidingö stad.

Enligt honom kommer det i praktiken inte att innebära någon större förändring för barn och vårdnadshavare på Lidingö.

– Det kommer inte vara speciellt många som berörs negativt, säger han.

Utbildningsnämnden beslutade också att byta namn från  ”skolval” till ”skolansökan” för att betona att det inte är ett val med given utgång.

LÄS FLER NYHETER FRÅN LIDINGÖ:

Tuffare konkurrens om plats på Hersby

Narkotikan flödar bland ungdomar

Fem från Karateklubb Elit till EM

ANNONS