Äldre bilar förbjuds på Hornsgatan – då tas beslutet om miljözon

Daniel Helldén (MP) om miljözoner bara på Hornsgatan
Daniel Helldén (MP) är trafikborgarråd i Stockholm.
En ny miljözon ska införas på Hornsgatan. Det innebär att äldre bensin- och dieselbilar portas.
Beslutet ska nu klubbas i trafiknämnden.

Luften på Hornsgatan har varit en snackis i många år. Nu vill Stockholms styrande politiker förbjuda de smutsigaste personbilarna.

Bensin- och dieselbilar måste ha euroklass 5 eller 6 för att köra på Hornsgatan, det vill säga att de flesta bilar som är äldre än 11 år förbjuds. 

”Angeläget beslut”

– Det här är både ett viktigt och angeläget beslut. Hornsgatan är den gata i Stockholm som har sämst luft. Dålig luft med höga halter av kvävedioxid drabbar särskilt barn och äldre, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i ett pressmeddelande.

– Genom att nu införa en miljözon på Hornsgatan så förbjuder vi de bilar som släpper ut allra mest kvävedioxid från att köra där, fortsätter han.

Införs nästa år

De nya reglerna föreslås gälla från 1 februari 2020. Det ska fortfarande vara tillåtet att korsa Hornsgatan även med fordon med Euro 4 klass och lägre.

Du kan se vilken miljöklass din bil har genom att knappa in ditt registreringsnummer på Transportstyrelsens hemsida, klicka på fliken teknisk data och sedan motor och miljö.

Klubbas i april

Beslutet om den nya miljözonen 2 på Hornsgatan klubbas 25 april i trafiknämnden, sedan ska politikerna i kommunfullmäktige godkänna planerna. Preliminärt sker det på kommunfullmäktigemötet 17 juni.

Socialdemokraterna har varit väldigt kritiska till miljözonerna, vilket Mitt i tidigare rapporterat om.

Fakta

Miljözoner i Stockholm

Miljözon 1 finns redan i Stockholm och har funnits sedan 1990-talet. Miljözon 1 omfattar tung trafik. Denna miljözon skärps från 2021.

Miljözon 2 omfattar lätt trafik som ej har Euro 5 eller Euro 6-klassning. Från 1 juli 2022 skärps reglerna för dieselbilar då de måste ha minst Euro 6-klassning inom miljözon 2.

Miljözon 3 innebär att enbart elbilar och gasbilar får köra inom miljözonen. I nuläget finns inget förslag på att införa miljözon 3 i Stockholm.

Krav på Euro 5 infördes september 2009, med andra ord är det bilar som är 11 år eller äldre som ej får köra i miljözonen från 1 februari 2020. När klass 2 skärps 1 juli 2022 tillåts inte åtta år gamla dieselbilar eller äldre inom zonen. Det finns dock enstaka äldre bilar som har euro 6 och som därmed kommer få köra i zonen.

Källa: Stockholms stad