ANNONS

Försäljning ger storvinst för kommunen

Golfbanevägen, här ska bostäderna byggas.
Här, på Golfbanevägen, ska de nya bostäderna byggas.
Kommunen får in 220 miljoner vid en försäljning av byggrätter för 120 nya bostäder. En inkomst på nästan dubbelt mer än vad man hade räknat med.
– Vi hade aldrig kunnat drömma om att inkomsten skulle bli så här hög, säger Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande.
ANNONS

Kommunstyrelsen tog i går beslut om försäljning av byggrätter på Golfbanevägen, i närheten av Mörby centrum. Preliminärt ska 120 nya bostäder byggas av JM AB. Som med ett anbud på 220 miljoner kronor tog hem anbudstävlingen. Kommunens prognos var att marken skulle kunna säljas för runt 115 miljoner kronor – vilket nu innebär en inkomst på nästan dubbelt så mycket.

– Det här betyder väldigt mycket för kommunen. Vi räknar nu med att vi inte ska behöva låna pengar under nästa år, utan kunna klara oss bland annat på den här inkomsten. Vi har ju många investeringar på gång – med badhus, ridhus, skolor och så vidare. Det här är pengar som kan användas till det, säger Olle Reichenberg.

När prisuppskattningar görs innan försäljningar utgår man, enligt honom, från närmast i tiden gjorda försäljningar i samma område. Han säger att en av anledningarna till att inkomsten blev så mycket högre än vad man trott är att det var några år sedan någon försäljning gjordes i området.

– Sedan är man ju väldigt försiktiga när värderingar görs. Vi visste att vi troligtvis skulle få mer än 115 miljoner – men vi hade aldrig kunnat drömma om att inkomsten skulle bli så här hög. Samtidigt  är det absolut en väldigt attraktiv mark. JM AB får en byggklar mark, vilket inte är vanligt i Stockholmsområdet. Det är win-win, kan man säga, säger Olle Reichenberg.

David Grind, plan- och exploateringschef säger att det aldrig gjordes någon regelrätt utredning om värdet, utan endast en bedömning.

– Då, 2013, var det inte så många försäljningar i området så vi hade inget ordentligt referensobjekt. Och vi är alltid väldigt försiktiga i våra bedömningar. Vi vill hålla oss på en lägre nivå. Men det största anledningen är att bostadspriserna under de senaste åren har ökat dramatiskt, vilket gör att marken i dag är värd mer, säger han.

Inflyttningen i de nya lägenheterna väntas, enligt Olle Reichenberg kunna ske år 2019. Kommunen ska då ha möjlighet till förvärv av upp till sex av de 120 lägenheterna för kommunalt behov.

– Bygget väntas gå ganska snabbt, vilket är positivt. Allt tyder på att det är bostadsrätter – och inte hyresrätter – som ska byggas, säger han.

ANNONS
ANNONS