Utbyggnad av Enskede skola försenas

enskede-skola
Utbyggnaden av Enskede skola kan försenas ett halvår.
Enskede skola ska både byggas om och byggas ut, men nu tar staden tillbaka beslutet som fattades i november.
Anledningen är att kostnaderna har ökat med över 100 miljoner kronor.
Ett billigare alternativ ska tas fram - och därmed förenas byggstarten ett halvår.

Enskede skola ska både byggas om och byggas ut. Eleverna ska i framtiden skippa vara utspridda i annex runt om i området.

Så sent som i november tog utbildningsnämnden ett så kallat genomförandebeslut. Men inför beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott blev det dock en diskussion med stadsledningskontoret och skolfastighetsbolaget SISAB eftersom investeringskostnaden skjutit i höjden.

Kostnaden hade ökat med över 100 miljoner kronor från förslag till genomförande; från 218 miljoner kronor till 327 miljoner. Kostnaden per elevplats hade därmed ökat från 597 000 kronor till 896 000 kronor. Jämfört med liknande projekt ligger Enskede skola väldigt högt, enligt utbildningsförvaltningen.

Försenas ett halvår

Utbildningsförvaltningen menar att det finns en möjlighet att sänka investeringskostnaden genom att ompröva vissa delar av projektet. Förvaltningen vill därför få möjlighet att komma med ett nytt förslag. Byggstarten beräknas då försenas från årsskiftet 2019/2020 till sommaren 2020.

Utbildningsnämnden fattar beslut nästa torsdag, den 21 februari.