ANNONS

Unikt beslut klart: Upplands-Bro inför hyresrabatt för friskolor

klassrum.
Förslaget som skickades tillbaka efter förra veckans fullmäktige röstades igenom på onsdagskvällen.
Efter extrainsatta kommunstyrelse och kommunfullmäktigemöten under onsdagskvällen togs beslutet, Upplands-Bro kommun inför en särskild hyresrabatt för privata aktörer som vill etablera förskolor och skolor i kommunen.
ANNONS

Vid 17-tiden samlades kommunstyrelsen till ett extra möte för att på nytt ta ställning till förslaget.

Här yrkade socialdemokraterna på bordläggning av ärendet, vilket vänsterpartiet även anslöt sig till. Miljöpartiet yrkade på avslag av modellen.

Oppositionens försök att stoppa förslaget, eller iallafall ge det mer tid, gav inte någon utdelning under kommunstyrelsens möte – förslaget röstades igenom.

Hyresrabatt för friskolor ska få fler att vilja satsa i kommunen

Efter KS väntade KF

Kvällen gick vidare i rask takt och det var dags för ännu ett extrainsatt möte – kommunfullmäktige.

– Det är mycket frågetecken i det här materialet, och tyvärr har inte alla våra frågor besvarats som vi ställde under förra veckan, och det beklagar vi, sa oppositionsrådet Camilla Janson (S) från talarstolen.

Efter jättedebatt – förslaget om hyresrabatt skickades tillbaka

Fredrik Kjos (M): ”jag är helt trygg med det här förslaget”

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) var noga med att tacka för de frågor som socialdemokraterna ställt i samband med att förslaget skickades tillbaka.

ANNONS

– Jag är helt trygg i att den juristkompetens som har tagit fram det här förslaget kan den juridik som det faktiskt handlar om, så jag är helt trygg med det här förslaget, och är väldigt bekväm med att vi i dag tar det här klivet vidare, sa Fredrik Kjos.

Beslut om kritiserad hyresrabatt för friskolor väntas ikväll

Andra kommuner har antagit liknande lösningar, vissa har också nämnts i debatten, ett argument som lyfts fram från oppositionen är att få förslag är så generellt formulerade som det kommunfullmäktige hade att ta ställning till på onsdagen. Vad man menar är att konsekvenserna av förslaget har varit svåra att bedöma och förutse, något som även lyftes under gårdagens debatt. 

– Det är omöjligt att förutse hur stor del utav utbildningsnämndens budget som ska gå till att finansiera friskolekoncernernas hyror, sa Sara Ridderstedt (MP)

Kommunfullmäktige röstade igenom förslaget – hyresrabatten införs

Då det blev dags att ta ställning till förslaget så ville S bordlägga, MP och V avslå medan övriga partier röstade för förslaget, vilket innebar att det hela röstades igenom. Upplands-Bro kommun inför en särskild hyresrabatt för privata aktörer som etablerar förskolor och skolor i kommunen.

– Att Ministyret M, L, C, Kd samt Sd nu vill hasta fram ett beslut som inte är genomarbetat på ett seriöst sätt, att undanhålla och neka oppositionen svar på frågor som ställts, att inte ha en vilja till brett stöd i fullmäktige för en så viktig och långtgående fråga, är odemokratiskt, ansvarslöst och kortsiktigt hanterat, sa oppositionsrådet Camilla Janson (S) i kommentar till Mitt i sent på onsdagskvällen.

M: ”En god grund för kraftigt ökad valfrihet för familjerna i Upplands-Bro”

Även från styrande politikers sida var man snabb med att kommentera att det man debatterat nu blir verklighet. På Facebook skrev Moderaterna: ”Tack vare Alliansen i Upplands-Bro kan nu friskolor etablera sig och verka under likvärdiga villkor som kommunala skolor. En god grund för kraftigt ökad valfrihet för familjerna i Upplands-Bro.”


Vad tycker du? Är det här ett viktigt steg framåt för kommunen eller sitter du hemma och funderar på vad som händer? Vilket som får du gärna dela med dig av dina tankegångar på Mitt i:s Facebook.