Beslutet om nya Slussen kommer att prövas

nyheter Beslutet om nya Slussen ska prövas. Mark- och miljööverdomstolen gav i förra veckan Stockholms stads överklagan prövningstillstånd. Det är oklart när beskedet om detaljplanen godkänns eller inte kommer.

– Vi gör en tidsplan så snart som möjligt, men jag kan inte säga i dagsläget när det blir, säger Gunilla Stener, föredragande jurist på Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljödomstolens beslut överklagades även av flera privatpersoner och föreningar. Flera av dessa anses redan ha fått rätt när detaljplanen upphävdes.