Beslutet om Skogsö står fast

VAXHOLM Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp frågan om den nya detaljplanen för Skogsö i Vaxholm för prövning. Enligt planen begränsas bland annat nya byggnader till 70 kvadratmeter, vilket tomtägare protesterat mot.

Tidigare har överklaganden av detaljplanen avslagits av regeringen och länsstyrelsen.

Kommunens motiv till att hindra tomtavstyckningar och större hus är bland annat att tillgången till grundvatten på ön är begränsad.