Beslutet upphävs: ”Kan tolkas som jäv”

Ja till slamlager i Bro.
Slamlagret stoppas - igen
Beslutet om att anlägga ett lager med avloppsslam utanför Bro dras tillbaka, efter misstankar om jäv.
– Vi tog beslutet att min inblandning kunde tolkas som jäv, säger Minna Ahokas, andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden.

Det var i november som bygg- och miljönämnden sa ja till ett slamlager utanför Bro. Kort därefter lyftes misstankar om jäv.

En arbetsgrupp i Håbo-Tibble som tidigare protesterat mot slamlagret påstod att nämndens andre vice ordförande, Minna Ahokas, skulle ha ett ekonomskt intresse i beslutet. Det eftersom hennes sambo är andelsägare i bolaget som ska arrendera marken till Käppalaverket. Gruppen överklagade beslutet och krävde att det ogiltigförklarades.

”Arbetsgruppen finner det anmärkningsvärt att Ahokas, trots den uppenbara intressekonflikten, valde att delta i beredning”, skrev de.

I torsdags, på bygg- och miljönämndens sista sammanträde för året, upphävdes beslutet.

– Vi tog beslutet att min inblandning kunde tolkas som jäv och då bestämde vi att dra tillbaka ärendet, säger Minna Ahokas till Mitt i.

Hon vill dock dementera uppgifterna om att hon skulle ha ekonomiskt intresse i beslutet.

– Det finns verkligen inget ekonomiskt intresse för varken mig eller min sambo i det här beslutet. Det är osanna anklagelser från anmälarna, säger hon.

Arbetsgruppen påstod att Ahokas sambo var sekreterare i Håbo Häradsallmänning. Det stämmer inte, enligt Minna Ahokas.

Men det stämmer att din sambo är delägare i Håbo Häradsallmänning?

– Ja, men han äger 1,4 av totalt 260 mantal. Det behöver man inte vara matematiskt begåvad för att se att det blir ingen ekonomiskt vinning, säger Minna Ahokas.

Men då finns ju en ganska tydlig koppling? 

– Absolut, det finns det via hans andel. Det är därför vi tar tillbaka ärendet. Han är samtidigt en mycket liten markägare och kopplingen som anmälarna gjort är mycket långsökt, säger Minna Ahokas.

Kunde ni inte ha tänkt på det innan?

– Absolut, med facit i hand hade man kanske kunnat se det. Därför var det ett ganska lätt beslut att dra tillbaka ärendet nu.

Ärendet om slamlagret kommer att tas upp i bygg- och miljönämnden för nytt beslut, nästa år.

Läs mer:

Överklagar beslut om avloppsslam: ”Jäv”