Beslutsmetoder i Tyresö får kritik

TYRESÖ En granskning som revisionsfirman PWC genomfört på uppdrag av kommunens revisorer visar att kommunens sätt att fatta beslut om investeringar, som till exempel den kommande nya ishallen, inte fungerar bra.

Kommunledningskontoret förklarar kritiken med att man saknar en samlad bild av hur den stora inflyttningen påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar på lång sikt. Bland annat ska en analys av behovet av investeringar fram till 2030 råda bot på det.

Tyresö kommun arbetar också med att ta fram en ny organisation för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.