ANNONS

Prins Daniel besöker förskola i Kärrtorp

Tua, 5 år, visar sin teckning för prins Daniel.
Tua, 5 år, visar sin teckning för prins Daniel.
Skarpnäck får 20 miljoner för att stötta barn i förskola och skola.
Idag besökte prins Daniel och barnminister Åsa Regnér förskolan Långe Erik i Kärrtorp för att höra mer om Skarpnäcksmodellen.
– Det är imponerande hur ni tänker och hur ni satsar, säger prins Daniel.
ANNONS

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har fått 20 miljoner kronor av Stockholms stad till pilotprojektet Skarpnäcksmodellen som innebär att man skapar en integrerad förskole- och skolenhet för att stötta barn i förskola och skola.

Idag finns runt 150 barn i Skarpnäcks stadsdelsområde som på grund av sina behov får särskilt stöd i förskolan. Det rör sig exempelvis om barn med kommunikations-, samspels- eller språksvårigheter. Men när de slutar förskolan upphör stödet och man måste börja om på nytt i förskoleklass samt i årskurs ett.

– Vi vet att de här barnen är väldigt känsliga för övergångar och tanken med projektet är att det stödet ska kunna fortsätta utan avbrott, säger Karin Aleberg, chef för förebyggande arbete på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

– I och med den här satsningen kommer vi även att kunna hjälpa dem genom att stötta både pedagoger och föräldrar individuellt eller i grupp, säger hon.

Prins Daniel och Åsa Regnér (S) besöker förskolan Långe Erik i Kärrtorp. Foto: Åsa Sommarström.

Får extra miljoner

Stadsdelen kommer att få 5 miljoner kronor per år fördelat på fyra år. Nu ska de bland annat rekrytera en psykolog, en specialpedagog och en familjebehandlare. Samt en socionom som ska titta på möjligheter att utvidga familjers stöd i det egna nätverket av vänner, familj och grannar.

 Många gånger kanske inte släkt och vänner vet att man har det svårt. Att de hjälper till kan vara en stor lättnad, säger Karin Aleberg.

ANNONS

Skarpnäck är först i Stockholms stad om arbetssättet. Tanken är förutom att barnen ska må bättre under sin förskole- och skoltid att de ska ha högre närvaro i skolan och gå ut grundskolan med godkända betyg.

– Tidiga insatser är bra i alla sammanhang. Inom medicinen lagar man ofta det som är trasigt, man måste jobba mer preventivt inom alla verksamheter, säger Daniel.

Prins Daniel med barnen. Foto: Åsa Sommarström.

Även barnminister Åsa Regnér (s) betonar vikten av preventivt arbete.

– Vi håller på att se över socialtjänstlagen och hur man kan rikta in sig på tidiga insatser. Vi har också en nationell samordnare som ska samla in goda exempel på hur man kan jobba och sedan sprida dem i landet, säger hon.

ANNONS