Besparingar hotar 15 grundskolor

elev
Oppositionen varnar för att eleverna ska drabbas när skolorna måste dra åt svångremmen.
De kommunala grundskolorna i Stockholm har fått sämre ekonomi och många går back.
15 av skolorna ligger extra illa till och tvingas nu dra åt svångremmen.
– De skolorna måste nu se över hur de kan minska sina kostnader, säger Malin Eriksson, ekonomidirektör på utbildningsförvaltningen.

48 av stadens kommunala grundskolor kommer att ha ett underskott vid årets slut, visar utbildningsförvaltningens senaste tertialrapport.

Skolorna måste nu täcka underskotten genom att använda fonderade medel, alltså överskott som sparats i deras egna resultatfonder.

Blommensbergsskolan i Gröndal är en av dem.

Men enligt rektor Jenny Stanser är det ingen dramatik i detta.

– Nej, vi har gjort en IT-satsning, en investering på två miljoner i Ipads och annat, och använder vår fond till det. Det är ett kalkylerat underskott, vi kommer inte att behöva spara.

Värre är det för de skolor som inte har tillräckligt med pengar i fonden för att klara underskotten. 15 skolor, däribland Solbergaskolan och Herrängens skola, kommer enligt utbildningsförvaltningens prognos att börja 2018 med minussiffror.

– Det beror på att kostnaden för skolskjutsarna har höjts väldigt mycket i år. Vi har två grundsärskoleenheter och många som behöver skolskjuts, vilket slår hårt mot ekonomin. Från utbildningsförvaltningen har man sagt att man ska in och täcka upp det här till ett nollresultat. Men vi hade ju räknat med att ha ett överskott i budgeten, för att kunna göra satsningar, säger Birthe Ahl-Källqvist, rektor på Solbergaskolan.

Enligt Malin Eriksson, ekonomidirektör på utbildningsförvaltningen, måste nu de 15 skolorna jobba aktivt med sin ekonomi.

– De har lämnat in åtgärdsplaner för hur det ska gå till, säger hon.

Men vad ska de göra?

– Ja, det handlar ju om att se över de kostnader man har. Det kan ju vara att se över kostnader för vikarier, om man hyr in via bemanningsföretag till exempel, säger Malin Eriksson.

Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) är mycket bekymrad över skolornas situation.

– Den omedelbara lösningen blir att dra ner på nyanställningar, det vill säga att man inte tillsätter vikarier och tjänster som blir vakanta – detta har redan börjat. Vi är mycket oroliga för att den svaga skolbudgeten kommer att gå ut över elever och lärare, säger hon i en kommentar.

Lotta Edholm kritiserar Socialdemokraterna och menar att de inte lagt tillräckligt mycket pengar på skolan.

– I stället har de rödgrönrosa partierna gått fram med den lägsta uppräkningen per elev på tolv år.

Malin Eriksson bekräftar att höjningen av skolpengen var ”ovanligt låg” för 2017 och  att den inte motsvarar de löneökningar som skolorna haft. Skolborgarrådet Olle Burell (S) tycker dock inte att skolpengen är för låg.

– Nej, vi har den högsta skolpengen i Sverige och stadens totala skolbudget går 20 miljoner plus. Vår förvaltning kommer att hjälpa de skolor som behöver det. Men oppositionen vill förstås skrämma upp föräldrarna och ropa ”vargen kommer”.

Men kan du då garantera att det inte blir stora nedskärningar som drabbar eleverna?

– Det ska inte bli färre lärare i klassrummen, nej, säger Olle Burell.

Skolor som går in på minus 2018

Tabellen visar vilka grundskolor som beräknas tömma sina fonder så att de går in i 2018 med en negativ fond (beräknad resultat överföring i hela kronor).