Besparingar hotar Sofia skola

Sofia skola, Södermalm
Sofia skola är en av skolorna i Stockholm som hotas av dålig ekonomi.
Sofia skola hotas av ett underskott på över en miljon kronor inför nästa år.
Skolan är en av 15 kommunala grundskolor i Stockholm som går back under 2017.
– De måste nu se över hur de kan minska sina kostnader, säger Malin Eriksson, ekonomidirektör på utbildningsförvaltningen.

48 av stadens kommunala grundskolor kommer att ha ett underskott vid årets slut, visar utbildningsförvaltningens senaste tertialrapport.

Skolorna måste nu täcka underskotten genom att använda fonderade medel, alltså överskott som sparats i deras egna resultatfonder.

Värre är det för de skolor som inte har tillräckligt med pengar i fonden för att klara underskotten. 15 skolor kommer enligt utbildningsförvaltningens prognos att börja 2018 med minussiffror.

För Sofia skola handlar det om ett minus på drygt en miljon kronor. För Åsö grundskola siffran 17 000 kronor.

Men Karin Ekstrand, rektor för Sofia skola, menar att underskottet är ett planerat underskott.

– Vi har redovisat underskott men vi har en plan på hur vi ska hantera det.Vi har budgeterat för stöd på olika sätt till elever som inte längre går hos oss, därav behöver det inte längre användas, säger Karin Ekstrand.

”Vi har en plan”

Karin Ekstrand ser heller inte någon risk för att det kommer bli större klasser.

– Det är inget problem just nu, vi har en plan och den kommer funka för oss. I år kommer vi klara det, tack vara att vi hade ett överskott förra året.

Vilka konsekvenser kommer det här ge på undervisningen?

– Vi kommer inte behöva göra några förändringar i nuläget, vi klarar det med våra fonderade medel fram till bokslutet. Sen får vi en ny budget.

”Har lämnat in åtgärdsplaner”

Enligt Malin Eriksson, ekonomidirektör på utbildningsförvaltningen, måste nu de 15 skolorna jobba aktivt med sin ekonomi.

– De har lämnat in åtgärdsplaner för hur det ska gå till, säger hon.

Men vad ska de göra?

– Ja, det handlar ju om att se över de kostnader man har. Det kan ju vara att se över kostnader för vikarier, om man hyr in via bemanningsföretag till exempel, säger Malin Eriksson.

Men att dra in på vikarier och personal är inte aktuellt för Sofia skola.

– Det kan man inte säga generellt, måste se till situationen, elevens bästa är alltid i fokus. Vi behöver inte dra ned på personal. Sen måste vi också vara kostnadseffektiva och nyttja de resurser som va har på ändamålsenligt sätt, säger Karin Ekstrand.

L:”Vi är mycket oroliga”

Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) är mycket bekymrad över skolornas situation.

– Den omedelbara lösningen blir att dra ner på nyanställningar, det vill säga att man inte tillsätter vikarier och tjänster som blir vakanta – detta har redan börjat. Vi är mycket oroliga för att den svaga skolbudgeten kommer att gå ut över elever och lärare, säger hon i en kommentar.

Lotta Edholm kritiserar Socialdemokraterna och menar att de inte lagt tillräckligt mycket pengar på skolan.

– I stället har de rödgrönrosa partierna gått fram med den lägsta uppräkningen per elev på tolv år.

”Oppositionen vill skrämmas”

Malin Eriksson bekräftar att höjningen av skolpengen var ”ovanligt låg” för 2017 och  att den inte motsvarar de löneökningar som skolorna haft. Skolborgarrådet Olle Burell (S) tycker dock inte att skolpengen är för låg.

– Nej, vi har den högsta skolpengen i Sverige och stadens totala skolbudget går 20 miljoner plus. Vår förvaltning kommer att hjälpa de skolor som behöver det. Men oppositionen vill förstås skrämma upp föräldrarna och ropa ”vargen kommer”.

Men kan du då garantera att det inte blir stora nedskärningar som drabbar eleverna?

– Det ska inte bli färre lärare i klassrummen, nej, säger Olle Burell.

 

Skolor som går in på minus 2018

Tabellen visar vilka grundskolor som beräknas tömma sina fonder så att de går in i 2018 med en negativ fond (beräknad resultat överföring i hela kronor).