Besparingar slog mot utsatta barn

Barn- och ungdomsvården i Enskede-Årsta-Vantör får skarp kritik av Stockholms socialtjänstinspektörer som anser att rättssäkerheten för utsatta barn är för dålig. Enligt avdelningschefen är orsaken besparingar och ledningsproblem.

Färre chefer skulle minska kostnaderna inom barn- och ungdomsvården. Men besparingarna drabbade i stället barn i utsatta situationer.

En granskningsrapport från Stockholms socialtjänstinspektörer visar att utredningar om barn som misstänks ha farit illa blivit liggande. Och trots anmälningar om hemförhållanden där barn riskerat att utsättas för våld eller bristande omsorg gjordes ingen utredning i många av de fall som undersöktes.

Enligt Margreth Hollbrant, avdelningschef för individ och familjeomsorgen sedan den 1 januari, beror bristerna bland annat på att två chefstjänster varit vakanta.

– Man trodde att man kunde komma till rätta med underskottet på det sättet.

Barnperspektivet har fått ge vika och rättssäkerheten för barn brister, heter det i rapporten. Dessutom har flera fall av de insatser för barn som föreslagits inom förvaltningen inte motsvarat de behov som framkommit i utredningarna.

Har ledningen brustit?

– Ja, naturligtvis, säger Margareth Hollbrant.

De vakanta tjänsterna är nu tillsatta och dokumentation och handläggning ska förbättras.

Ett nytt ledningssystem ska också införas för att förhindra att exempelvis utredningar blir liggande för länge.