ANNONS

Besparingarna på Björkbacken oroar

Äldreomsorgen måste spara. På avdelningen Kastanjen på Björkbackens äldreboende har en heltidstjänst slopats.

Samtidigt ser det ut att bli färre feriejobbande ungdomar i sommar.
ANNONS

Indragningen av en heltidstjänst på avdelningen Kastanjen i april har fått personal och anhöriga att reagera. I början av maj skickades en protestlista med 83 namnunderskrifter in till Tyresö kommun.

– Under flera år har det skurits lite här och lite där. Nu vill vi markera att vi nått en smärtgräns, säger Ida Elmes, undersköterska.

Namninsamlingen är, enligt henne, ett sätt att tala om att personalen inte klarar fler besparingar utan att kvalitén blir lidande.

– Vi kommer att göra allt för att den fina kontakten med de äldre bevaras och att de äldre kommer ut även i sommar, men frågan är om vi kan ta rast som vi ska, säger Ida Elmes.

Tyvärr, påpekar hon, ser det också ut som att Björkbackens äldreboende på grund av besparingarna får få feriearbetande ungdomar i sommar.

– Det brukar annars vara ett bra komplement, som sätter lite guldkant på tillvaron för de äldre, säger hon.

Neddragningen på Kastanjen är ett led i den åtstramning på drygt sju miljoner kronor som äldreomsorgen i kommunal regi genomgår för att nå en budget i balans.

– Kastanjen hade den högsta personaltätheten i förhållande till vårdtyngden, så därför valde vi att ta en hel tjänst just där, säger Ann-Kristin Olovsdotter, ­avdelningschef.

Att de feriejobbande ungdomarna gett äldre guldkant i tillvaron betvivlar hon inte. Men hon tror inte att det påverkar Björbackens äldres chanser att komma ut under sommarmånaderna.

ANNONS

– Kvalitet handlar inte om hur många som gör jobbet utan om hur man organiserar och styr upp sitt arbete. Med bra personal och organisation kan man klara mycket, säger hon.

Det håller Ida Elmes inte med om.

– Visst kan man komma långt med bra organisation, men nu har det gått så långt att färre anställda måste bli märkbart någonstans, säger hon.

Nu vill vi ­markera att vi nått en ­smärtgräns.Ida Elmes