Bestraffningstrappa på förslag i skolor

Moderaterna föreslår lika bestraffningar i kommunens skolor.
Moderaterna föreslår lika bestraffningar i kommunens skolor.
Majoriteten är positiv till moderaternas förslag till en gemensam konsekvenstrappa för Botkyrkas skolor. Förslaget innebär att alla skolor ska agera lika vid brott och kränkningar.

I slutet av juni lämnade moderaterna in en motion till utbildningsnämnden med förslag om en ”konsekvenstrappa”. Partiet vill att det ska vara nolltolerans mot brott och kränkningar på alla skolor och att alla brott ska polisanmälas.

I dag skiljer det sig åt hur skolorna agerar för att platsen ska vara trygg och ha studiero. Och antal anmälningar till skolinspektionen varierar beroende på skolor.

”Vi vet även att några skolor inte väljer att kontakta polis och/eller socialtjänst i vissa fall, av rädsla för att ”skolan ska få ett sämre rykte”, vilket är mycket beklagligt.” skriver de i sin motion.

Förslaget med en konsekvenstrappa innebär att alla skolor ska ha samma straffskala där det tydligt beskrivs när en kvarsittning, avstängning, skriftlig varning eller en polisanmälan ska göras.

Utbildningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och föreslår att ett förslag på en konsekvenstrappa ska presenteras på utbildningsnämndens möte den 7 februari 2017.

Majoriteten är positiv till motionen som ska behandlas på nämndmötet i morgon.