ANNONS

”Besviken på skolministern”

Förra veckan föreslog Jan Björklund att övningsskolor ska införas där lärarstudenter ska göra sin praktik.

Uttalandet irriterar Vallentunas utvecklingschef, Eva Lod.
ANNONS

Skolminister Jan Björnlund (FP) fortsätter att sträva efter förändringar i den svenska lärarutbildningen.

Förra veckan tillsatte regeringen en utredning för att införa övningsskolor där lärarstudenter ska få göra sin verksamhetsförlagda undervisning, VFU.

Men Eva Lod, chef för kvalitet och utveckling och ansvarig för praktiken inom kommunen, är skeptisk till förslaget.

– Nästan alla Vallentunas skolor har frekvent lärarstudenter som gör sin praktik hos dem. Därför blir jag lite besviken när Björklund säger att studenter är missnöjda med sin VFU. Vi gör utvärderingar varje år och studenterna är alltid jätte-nöjda, säger hon.

Eva Lod tror att övningsskolorna skulle behöva vara väldigt stora för att kunna ta emot alla lärarstudenter.

– Jag vet inte hur Björklund har räknat, men vi tar emot väldigt många studenter per år bara i Vallentuna. Skolorna skulle behöva vara väldigt många.

På övningsskolorna skulle erfarna lärare och handledare samlas för att sedan låta lärarstudenter sköta nästan all undervisning. Men Jan Björklund menar att kvaliteten på undervisningen inte skulle påverkas.

– Jag tror att det är tvärtom, de här skolorna kommer att ha en kraftsamling i pedagogisk utveckling och en kraftsamling av yrkesskickliga lärare som inga andra skolor kommer att ha. I Finland, som har sådana här skolor, är det väldigt populärt bland föräldrar att sätta sina elever i övningsskolorna som står under lärarhögskolornas överinseende, säger Jan Björklund till Sveriges Radio.

Trots att Eva Lod är tveksam till förslaget ser hon en framtid för Vallentuna som utbildningskommun.

ANNONS

– Vi får se vad utredningen leder fram till, den kanske visar något positivt. I så fall skulle vi gärna ha några sådana skolor i Vallentuna, vi har många skolor som skulle vara bra på det, säger hon.