ANNONS

De är oroliga för Trollbäckens centrumstråk: ”Ingen småstadsgata”

trollbäckens centrumstråk
Trollbäckens egnahemsförening är besvikna över hanterandet av planerna kring Trollbäckens centrumstråk.
I tidigare planer för Trollbäckens centrumstråk har det sagts att det ska byggas hus med 3-4 våningar, men nu har kommunen ökat antalet, något som Trollbäckens egnahemsförening är negativa till.
– Vi är upprörda, besvikna och desillusionerade, säger Svante Berg.
ANNONS

Sedan 2017 har Tyresö kommun haft planer för ett nytt centrumstråk längs med Vendelsövägen i Trollbäcken, för att bemöta den förväntade tillväxten de kommande åren.

I det första planprogrammet för centrumstråket, föreslogs det att det skulle byggas hus med 3–4 våningar med inslag av stadsradhus med 2–3 våningar.

Under ett samråd framförde Trollbäckens egnahemsförening (TEF) att det istället bör vara 2-3 våningshus, för att det ska bli en ”trevlig småstadsgata”, något som de menar att många Trollbäckenbor höll med om.

Trollbäckens centrumstråk

En illustration av hur det är tänkt att se ut på södra delen av Vendelsövägen. Foto: Tyresö kommun.

”Vi är upprörda, besvikna och desillusionerade”

I slutversionen av planen, som presenterades på ett kommunstyrelsemöte i början av november, står det istället att det ska bli 4-5 våningar, med inslag av 6-våningshus.

– Det går från en trivsam småstadsgata till tät och opassande stadsmiljö. Vi är upprörda, besvikna och desillusionerade, säger Svante Berg, ordförande i Trollbäckens egnahemsförening.

Bengt Svensson, som också sitter i styrelsen i föreningen, instämmer.

Det är ingen vision av hur man gör en småstadsgata i ett villasamhälle. De har sagt att det ska bli den intressantaste kommunen i regionen. Det är en hög ambition, men man frågar sig om det bara är floskler och tomma ord.

ANNONS

Trollbäckens egnahemsförening

Bengt Svensson och Svante Berg är engagerade i frågan om Trollbäckens centrumstråk. Foto: Anders Eklöf

Politikerna ”vänder på klacken”

Från början var det Moderaterna som ville bygga höga hus på centrumstråket, när de satt i styret. Samtidigt var Socialdemokraterna för mindre bebyggelse när de satt i opposition.

Nu när Moderaterna är i opposition, har de ”vänt på klacken” och skriver istället på sin hemsida att styret ska ”lyssna på Trollbäckenborna” och göra om planprogrammet.

Hur kommer det sig att ni ändrat er? 

 – Vi är väljarnas förlängda röst och vi har stannat upp och lyssnat på Tyresöborna. Vi har gjort det som många väljare ofta önskar – att våga omvärdera sin politik, säger Anki Svensson (M), kommunalråd i opposition. 

Styret instämmer att det är viktigt att hålla bygghöjden nere. Dock inte främst mot gatustråket, utan snarare i närheten av villafastigheterna i utkanterna av stråket.

– Det ger också en möjlighet till ett mer stadsmässigt gaturum i rimlig skala och med realistiska ekonomiska förutsättningar för en utveckling av planområdet, säger Mats Linblom (L), ordförande i stadsbyggnadsutskottet och Anita Mattsson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Trollbäckens centrumplan

Ritning för södra delen av Vendelsövägen. Svante och Bengt är även kritiska till att de fortfarande använder samma bilder som innan ändringen. Foto: Tyresö kommun

”Ett nytt Bollmora är fel grej”

Trollbäckens egnahemsförening är tveksamma till varför just Trollbäcken ska belastas med så pass många nya bostäder.

– Att bygga ett nytt Bollmora här är fel grej. Här har vi en villastad som alla tycker ska behållas i karaktär. Varför man ska bygga såna här stora kåkar här då förstår jag inte, säger Svante.

Trollbäckens centrumstråk bengt och svante

Bengt och Svante hoppas att deras förhoppningar för centrumstråket slår in. Foto: Anders Eklöf

När Bengt Svensson tänker på vad centrumstråket hade kunnat bli jämför han med omtyckta småstadsgator, som i Gränna eller i Sigtuna.

– Man är stolt över de där gatorna. Vi såg framför oss att man kunde bygga en modern och mysig sådan småstadsgata. Det vi känner är att det håller på att bli något helt annat, säger han. 

Programplanen förväntas diskuteras vidare på nästa sammanträde i kommunstyrelsen, den 3 december.

ANNONS