Alla nyfödda ska hjärtundersökas

LÄNET Nu ska alla nyfödda kunna genomgå screening för att medfödda hjärtfel ska upptäckas snabbare.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att screening införs på samtliga förlossningskliniker i länet.

De allra flesta medfödda hjärtfel upptäcks redan vid de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna av fostret under graviditeten på mödravårdscentralen, men knappt en tredjedel av alla medfödda hjärtfel är svårare att upptäcka.