Betalar p-plats – utan bil

”Varför ska kommunen behålla pengarna för parkering jag inte har någon nytta av?” Den frågan fick Anna Qvick Rönnholm att skriva ett medborgarförslag om att kunna få tillbaka pengar vid flytt eller försäljning av bilen.
”Varför ska kommunen behålla pengarna för parkering jag inte har någon nytta av?” Den frågan fick Anna Qvick Rönnholm att skriva ett medborgarförslag om att kunna få tillbaka pengar vid flytt eller försäljning av bilen.
Anna Qvick Rönnholm betalade parkering för fyra månader – sedan sålde hon bilen. Men när hon ville få pengar tillbaka blev svaret nej.

Sundbybergs stad behåller pengarna när man säljer bilen eller flyttar, till skillnad från i Solna.

Anna Qvick Rönnholm köpte ett parkeringstillstånd för fyra månader för att kunna ha bilen stående längs med Franstorpsvägen där hon bor.

Två månader senare bestämde hon sig för att sälja sin bil, av ekonomiska skäl och för att i stället åka kollektivt.

Anna vände sig då till kommunen för att höra om hon kunde få avgiften för de två återstående månaderna tillbaka, knappt 500 kronor.

Men svaret blev nej. Sundbybergs stad gör inga återbetalningar på parkeringsavgiften, vare sig man säljer bilen eller flyttar. Tillståndet kan heller inte överlåtas till näste bilägare.

– Jag tycker det är fel. Varför ska de behålla pengarna när jag inte har någon nytta av parkeringstillståndet? frågar sig Anna Qvick Rönnholm.

I grannkommunen Solna där­emot, finns möjligheten att få tillbaka pengar. Lämnar man där tillbaka parkeringstillståndet till kommunen vid flytt eller när man avregistrerar sin bil, kan det återköpas av ­trafiknämndens kansli.

Även i Stockholms stad kan man få igen sina pengar, förutsatt att den kvarstående tiden på tillståndet är minst en månad.

Orättvist, tycker Anna Qvick Rönnholm som skrivit ett medborgarförslag till Sundbybergs kommun om att ändra reglerna för att möjliggöra återbetalning vid flytt eller vid försäljning av bilen.

Men när stadsbyggnads- och miljönämnden hade sammanträdde förra veckan avslog man Annas förslag.

– Om man betalar för fyra månaders parkering får man en på köpet. Återbetalning skulle kunna missbrukas om man begär tillbaka en månadsavgift efter tre månader tillexempel. Jag tror inte gemene man missbrukar det, men risken finns, säger nämndens ordförande Jan Jogell (S).

– Det skulle också innebära extra administration, och då kanske vi måste höja parkeringsavgiften.

I Solna innebär återbetalningar på parkeringsavgiften något ärende extra i månaden, berättar Siv Åhlin på Solnas stadsförvaltning.

– En eller två i månaden får tillbaka pengar. Har man bara ett par dagar kvar på tillståndet när man flyttar eller säljer bilen kanske vi inte gör någon återbetalning utan det brukar handla om ett par hundralappar. I Solna har vi haft det här systemet så länge jag kan minnas, säger Siv Åhlin.

Solnas ställningstagande får inte Jan Jogell att ändra uppfattning:

– Solna gör sin bedömning, vi gör vår. Vår bedömning är att folk hellre håller nere parkeringsav­gifterna än att ändra reglerna. Parkeringsavgifterna går till kommunal service, som snöröjning på vintern och bogsering av bilar som står fel. Om man ska flytta eller sälja bilen bör man kunna planera det genom att betala per månad i stället.

Varför ska de behålla pengarna när jag inte har någon nytta av tillståndet?anna qvick rönnholm

Fakta

Boendeparkering i Sundbyberg

Det finns 7 491 boendeparkeringstillstånd utfärdade i Sundbybergs kommun.

Kostnaden för boendeparkeringen är 300 kronor för en månad eller 960 kronor för fyra månader.

Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas till någon.

Vid flytt från Sundbyberg eller vid försäljning kan man inte få tillbaka pengar. Det kan man dock i både Solna och Stockholms stad.

Källa: Sundbybergs stad,

Solna stad, Stockholms stad