Nacka kan ta betalt för elektroniska handlingar

I dag är det gratis att beställa ut handlingar via mejl från Nacka kommun
I dag är det gratis att beställa ut handlingar via mejl från Nacka kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade förra veckan att för sin del godkänna förslaget att en avgift ska tas ut för beställningar av kommunens handlingar elektroniskt. Förslaget skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

I dag är det kostnadsfritt att begära ut handlingar elektroniskt från Nacka kommun, exempelvis via mejl.

Förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott nu för sin del klubbat är att de första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen ska kosta 50 kronor och varje handling därutöver ska kosta två kronor styck.

Förslaget har lagts med anledning av att en stor mängd av kommunens allmänna handlingar är elektroniska handlingar och att det därför finns skäl till att avgifter ska tas ut även för dessa, avgifter som redan i dag tas ut för papperskopior.

Några särskilda bestämmelser som talar om vilka avgifter en kommun får ta ut vid utlämnande av allmänna handlingar finns inte, enligt en tjänsteskrivelse i Nacka kommun. Varje kommun får själv fastställa de avgifter som ska tas. Motivet till att en avgift får tas ut är att den som vill ha ut en handling bör betala, inte kommunens övriga skattebetalare.

Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.