Betong-fabrik i Veddesta stoppas

Miljö- och bygglovsnämnden väntas i dag tisdag säga nej till bygglov för den betongfabrik som Skanska planerar bygga i Veddesta.

– Tre faktorer har avgjor. Silona blir högre än högsta tillåtna höjd i området, det blir en betydande olägenhet för boende och verksamheter i närheten, och sannolikt kommer bullret att öka i området, säger nämndens ordförande, Aphram Melki.

Skanska skriver i ett svar att man inte håller med om invändningarna. Verksamheten ryms inom planen för området och störningarna blir inte så stora.

– Vi avvaktar mötet på tisdag och sedan får vi titta på motiveringen, säger Göran Suneson, projektledare på Skanska.