Betongfabrik kan flyttas

BROMSTEN Byggföretaget Skanska har ansökt om ett tillfälligt bygglov för att starta en anläggning som tillverkar betong i Bromsten.

Skanska har i dag en betonganläggning i Solna. Tanken är att avveckla verksamheten där och flytta till den angivna marken i Bromsten, skriver företaget i sin ansökan.

Perioden som företaget har ansökt om sträcker sig över fem år. Därefter ska verksamheten avvecklas på platsen, är planen.

I dag tisdag ska stadsbyggnadsnämnden fatta ett beslut i ärendet.