Betongfabrik byggs snart i Brunna

En av företags betongfabriker i Stockholm. Nu ska en ny byggas vid Effektvägen i Brunna.
En av företags betongfabriker i Stockholm. Nu ska en ny byggas vid Effektvägen i Brunna.
Företaget Lujabetong AB har nyligen fått bygglov för en betongfabrik i Brunna, som ska stå färdig i höst.
– Totalt måste vi anställa 15 till 20 personer, säger Daniel Jonsson, vd.

Den 13 december ansökte företaget Lujabetong AB om att få bygga en betongfabrik på fastigheten Örnäs 1:13 vid korsningen Effektvägen och Garpebodavägen. Nu bygglov beviljats i bygg- och miljönämnden.

– Byggstarten ligger några veckor bort. Vi måste handla upp alla jobb först, säger Daniel Jonsson, vd på Lujabetong AB.

Daniel Jonsson, vd på Lujabetong AB.

Anläggningen är beräknad till 1523 kvadratmeter och väntas stå färdig i höst. Den består till största del av tekniska konstruktioner, så som silos, transportband, tankar och blandare.

– Totalt måste vi anställa 15 till 20 personer, som kommer att jobba i området. Dessutom kommer vi att köpa gruset till betongen inom Upplands-Bro, säger han.

Företaget har redan fabriker i Haninge och Vallentuna. Man vänder sig framförallt till små och medelstora entreprenörer i Storstockholmsområdet.

Varför vill ni etablera er i Brunna? 

– Det är en bra placering, där marknaden kommer att vara god framöver. Upplands-Bro har överhuvudtaget varit en bra kommun att jobba med, säger han.

Miljöpåverkan

I handlingar inför Bygg- och miljönämndens sammanträde den 15 mars kommenteras eventuell miljöpåverkan med följande ord:

”När det gäller trafik, buller och damm så tillkommer det inte mer olägenheter än vad som förväntas finnas inom ett industriområde. Det närmsta bostadsområdet i Brunna ligger på cirka 850 meter avstånd till fastigheten och Garpeboda på cirka 620 meters avstånd.”, skriver kommunens bygglovsavdelning.