Betonghinder fara för cyklister i Huddinge

Passagen vid betongblocket på cykelvägen på Visirvägen är smal och farlig, tycker Martin Svendsen som använder cykeln varje dag.
Passagen vid betongblocket på cykelvägen på Visirvägen är smal och farlig, tycker Martin Svendsen som använder cykeln varje dag.
Cykelvägarna i Huddinge är inte av bästa kvalitet – trots att det funnits en cykelplan i kommunen sedan 2009.

Nu lovar kommunen att se över och bygga bort de värsta trafikfarorna.

Att cykla har blivit populärt de senaste åren. Martin Svendsen i Segeltorp tar cykeln till jobbet varje dag, tidigare in till stan och nu för tillfället till Flemingsberg. Han är bekymrad över hur många faror som lurar på cyklisterna i Huddinge kommun.

– Man blir förvånad och undrar hur det är med trafiksäkerhets-tänkandet. I Stockholm hanterar man de här frågorna på ett helt annat sätt, säger Martin Svendsen.

På många platser står det hinder i vägen. Kommunen har placerat ut betongklumpar mitt i cykelbanan på många ställen för att hindra bilister från att använda dem som smitvägar.

– Men de innebär en stor fara för cyklister om man kommer för nära.

Martin Svendsen berättar att han själv hittills har klarat sig men att hans son har vurpat två gånger efter att ha kört emot en betongklump.

På Visirvägen i närheten av Martins hem finns en vikbar grind i kombination med en betongsten. Meningen är att grinden ska ge efter om en cyklist kör emot den. Men i det här fallet slår den emot i stenen och det blir tvärstopp.

– När det är mörkt ser man inte heller stenen. Jag har sett en liten flicka skada sig svårt efter att ha kört på en sådan här, säger Martin Svendsen.

Ett annat problem är de ställen där cykelbanor och gångvägar kombineras.

– Vid Källbrinksskolan finns en sådan i en nedförsbacke. De cyk-lister som inte kör försiktigt där riskerar att köra över fotgängarna.

Kommunens gatuchef Annika Feychting medger att utbyggnaden av cykelbanor går långsamt.

– Vi har en cykelplan och bygger ett par cykelbanor per år, men det finns fortfarande mycket att göra, säger hon.

Hon är medveten om att det finns problem med de betongblock som placerats ut på en del platser.

– Vi ska åtgärda dem och göra dem lite mindre och lite snyggare så snart som möjligt, försäkrar Annika Feychting.