Betygen bättre men långt kvar till toppen

Betygen i Väsby stiger men är fortfarande låga jämfört med övriga länet.
Betygen i Väsby stiger men är fortfarande låga jämfört med övriga länet.
Betygen i årskurs 9 i Väsby har blivit bättre och är nu samma som riksgenomsnittet.
Men jämfört med andra kommuner i länet ligger Upplands Väsby fortfarande i botten.

Igår presenterade Skolverket ny statistik över skolresultaten i årskurs 9. Positivt för Väsby är att samtliga skolor förbättrar sina resultat förutom Grimstaskolan där betygen sjunker. En förklaring kan vara att skolan tagit emot många nyanlända elever.

Skolorna i Väsby stärker också sin position i jämförelse med riket i övrigt. I år har Väsbyeleverna samma genomsnittliga betyg som övriga Sverige.

– Det är jättebra att vi ökar ganska rejält sedan förra mätningen. Det visar att vi på väg åt rätt håll, säger Astrid Täfvander som är utbildningschef i Upplands Väsby.

Men samtidigt är det tydligt att svaga skolresultat fortfarande är en av kommunens största utmaningar. För jämför man Upplands Väsby med andra kommuner i Stockholms län ligger man fortfarande i botten.

Bara Sundbyberg har ett lägre betygssnitt än Upplands Väsby och ingen annan kommun har så låg andel elever (68,7 procent) som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Det finns heller ingen annan kommun där så få (75,4 procent) är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet.

– Självklart ska vi inte vara sämre. Men vi har förändrat ersättningsmodellen till skolorna och det skjuts till mer pengar vilket jag tycker känns jättebra, säger Astrid Täfvander.

Men kan ni verkligen vara säkra på att ni är på rätt väg när ni ligger kvar i botten i länet?

– Skolverket, som tidigare hade kritik mot det systematiska kvalitetsarbetet, har gett oss klartecken och sagt att vi är på rätt väg. Men vi får aldrig slå oss till ro utan fortsätta jobba hårt med att förbättra resultaten.