Betygen har höjts bland Väsbys elever

Skolresultaten för eleverna i årskurs 9 i Väsby har förbättrats.

Men kommunen ligger fortfarande i botten bland länets kommuner visar ny statistik.

Varje höst presenterar Skolverket statistik över niondeklassarnas slutbetyg. Förra året hade skolorna i Väsby de sämsta resultaten i länet. I år ser det något bättre ut men Väsby är fortfarande en av bottenkommunerna.

Nästan var femte elev saknar behörighet till att söka in på gymnasiet och bara 70 procent fick godkänt i alla ämnen. Trots att Väsby förbättrar sig på båda områdena jämfört med förra året så är det bara eleverna i Botkyrka kommun som har sämre resultat.

Meritvärdet, som grundar sig på betygen i alla ämnen, har stigit från 196,2 till 207,2 och ligger nu på en nivå strax över vad det gjorde åren 2009 – 2012. Det är en klar förbättring men Väsby har fortfarande bara tre kommuner i länet efter sig, visar Skolverkets statistik.

Nästan samtliga av Väsbys skolor har förbättrat sig jämfört med i fjol. På Vittraskolan har merit­värdet gått upp med drygt 30 poäng och precis som på Sandbergska skolan blev samtliga elever behöriga till gymnasiet.

– Både lärarna och eleverna har gjort ett fantastiskt arbete. Det är roligt att se att våra ansträngningar ger resultat, säger skolans rektor Dan Movall.

Vad har ni gjort?

– Det handlar om systematik och hårt arbete. Vi har regelbundna avstämningar och en helt annan uppföljning i dag än vad vi hade tidigare.

Kommunens svarförra årets rekorddåliga siffror blev skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.

Men varken Dan Movall eller Christine Akalla, rektor på Väsby skola där meritvärdet också stigit, tror att projektet än så länge haft någon direkt påverkan.

– Nej, inte ännu men jag hoppas att det kommer att ha det. Skolstrategin, Alla i mål, som vi kommunala skolor arbetar efter har haft en större påverkan. Satsningarna på kollegialt ­lärande har gett resultat, säger Christine Akalla.

Vilka åtgärder önskar du dig inför framtiden?

– Får vår del handlar det om kunna möta nyinvandrade elever bättre. Vi behöver mer resurser för att kunna ge extra stöd och resurser.

Fakta

Sandbergska skolan har högst meritvärde

Meritvärdet baseras på elevernas 16 betyg. Från och med i år får elever räkna in ett sjuttonde ­ämne om de läser moderna språk. Det betyget ingår dock inte i statistiken.

Meritvärdet i hela landet är i år 214,8 i snitt.

Högst meritvärde i Väsby har Sandbergska skolan, 234,4. Lägst har Smedby skola med 184,3.

69,7 procent av Väsbys elever fick godkänt i alla ämnen jämfört med 64 procent året innan.

Källa: Skolverket