Min lokala hjälte

Betygen ökar – trots lärarbrist

Nadin Aftan och Adriana Eyob lämnade grundskolan för gymnasiet för ett år sedan. Båda bytte skolor ett par gånger under grundskoletiden i Haninge. ”Jag bytte från ­Söderbymalmsskolan till Haga-Lyckebyskolan, för mig gav det studiero”, säger Nadin Aftan.
Nadin Aftan och Adriana Eyob lämnade grundskolan för gymnasiet för ett år sedan. Båda bytte skolor ett par gånger under grundskoletiden i Haninge. ”Jag bytte från ­Söderbymalmsskolan till Haga-Lyckebyskolan, för mig gav det studiero”, säger Nadin Aftan.
Minst utbildade i landet, sjukare och för få. Så beskrivs Haninges lärare. Trots detta ökar Haningeelevernas betyg.

Hur mår Haninges skolor – egentligen? Nästan i samma stund som Lärarförbundet släppte sin rankning, ”Bästa skolkommun”, kom Skolverket med vårens betygsresultat från årskurs 9:

”Enligt lärarförbundet har Haninge nu minst andel utbildade lärare i landet. Lärarna är dessutom alltför sjuka, och för få, jämfört med andra kommuner. Facket har i flera år placerat Haninge omkring landets 15 lägst rankade kommuner.”

Samtidigt hävdar kommunen:

”Haninges snittbetyg ökar och kommunen klättrar i Sveriges kommuners och landstings öppna jämförelser. Över 87 procent är nu gymnasiebehöriga, och Haninge är därmed förbi rikssnittet för kommunala skolor. Rekordnivåer för Haninge.”

– Haninge låg i absoluta botten för tio år sedan, nu tillhör vi bästa fjärdedelen, säger grundskolechef Lina Axelsson Kihlblom.

”Superrektorn”, som hon blivit känd som, handplockades av Haninge kommun och satte upp ett mål. Senast 2018 skulle Haninge ha samma meritvärde och gymnasiebehörighet som övriga landet.

Nu har målet redan nåtts. Ett annat mål var att gymnasiebehörigheten skulle öka med 10 procent på tre–fyra år.

– Och på 1,5 år har vi redan höjt behörigheten med 6 procent. Vi tittar nu mycket mer än förut på hur vi kan kompensera för de eventuella svårigheterna i elevgrupperna.

Men fackets kartläggning om minst andel utbildade lärare i landet då?

Jo, i Haninge ligger andelen lärare med högskoleexamen bara på 76,1 procent – i riket är siffran över 86,8.

På Fredrika Bremer-gymnasiet träffar vi ett tiotal elever som nyligen slutat grundskolan i Haninge.

Aya Abbou och Cheng Kaeokhoksung gick på friskolan Deltaskolan.

– Vi hade inte många utbildade lärare, men de var bra. Vår mattelärare var väldigt bra på att förklara. Men han var inte mattelärare, säger Cheng.

ska%cc%88rmavbild-2016-10-18-kl-08-22-11

Nästan ingen av eleverna vi träffar tycker att lärare med ofullständig utbildning betytt något i klassrummen. Desto mer hör vi om andra skillnader. Lärare som upplevts som stressade, ­eller orättvisa. Eller fantastiska.

– Jag hade önskat att en del lärare på grundskolan kunde fått en att tagga till mer, säger Aya Abbou.

Om just den väldigt låga andelen utbildade lärare säger Lina Axelsson Kihlblom:

– Vi har inte så många utbildade förskolelärare i Haninge. Men i grundskolan är de flesta lärarna i klassrummen behöriga.

Även om betygssnittet och gymnasiebehörigheten ökar i Haninge, så finns det stora glapp mellan skolorna. På Haga-Lyckebyskolan i Vendelsö uppnår till exempel 93,2 procent kunskapskraven i alla ämnen – på Söderbymalmsskolan och Brandbergsskolan är motsvarande siffror 68 respektive 61 procent.

Lina Axelsson Kihlblom:

– Hade vi haft mer blandade klasser hade nog alla klasser kunnat lyckas varje dag. Men den svenska skolan är segregerad, även i Haninge, säger hon.

-

Lina Axelsson Kihlbom, rektor Haninge.

Om lärartätheten, även här hamnar Haninge i botten enligt förbundet, medger Lina Axelsson Kihlblom att konkurrensen från Stockholmskommunerna är hård.

– Haninge skulle kunna betala 200 000 kronor i månaden till lärare utan att lösa lärarbristen i kommunen.  Är det lärarbrist så är det, säger hon.

Hon hoppas att regeringssatsningen Lärarlönelyftet, som ska ge tre miljarder på årsbasis till ökade lärarlöner, kan stoppa lärarflykten från Haninge.

– 100-tals lärare i Haninge kommer få flera tusen mer i månaden, med start tidigast 2016, säger hon.

Läs mer: Högre lön går före lärare