ANNONS

Årskurs 9-betygen sjunker i Haninge

Årskurs 9 betyg
Årskurs 9-betygen sjunker i Haninge.
Lina Axelsson Kihlblom har sedan tidigare lämnat jobbet som grundskolechef i Haninge.
Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge kommun.
Insändarskribenten känner sig sviken av Brandbergsskolan.
Brandbergsskolan.
Betygsresultaten för Haninge kommuns årskurs 9-elever har totalt sett sjunkit, visar betygsresultaten från höstterminen. Men det är stora skillnader mellan skolorna. Antalet nyanlända har ökat kraftigt i Brandbergsskolan, vilket har påverkat resultaten.
ANNONS

Betygsresultaten för årskurs 9 i höst har nu sammanställts. Och den visar att resultaten sjunker i alla betygsgrundande kategorier i Haninge jämfört med höstterminen 2015.

Antalet elever som når målen i alla ämnen minskar från 60 till 54 procent, antalet elever som når målen i samtliga kärnämnen och är behöriga har minskat från 73 procent till 70 procent, och genomsnittliga meritvärdet (en sammanräkning av elevens betyg) har minskat från 201 till 194.

Men flera enskilda skolor visar inga större skillnader i resultat från höstterminen 2016. I stället beror resultaten på stora skillnader mellan skolorna i kommunen. Brandbergsskolan och Tungelsta skola tappar till exempel märkbart.


Läs mer: Betygen ökar i Haninge – trots lärarbristerna


I Brandbergsskolans fall är tappet kraftigt, man minskar från 45 procent till 21 procent i antalet som når målen i samtliga ämnen. Men skolan har också ökat andelen nyanlända i årskurs 9, från 6 till 30 procent.

Tungelsta skola tappar från 75 till 66 procent i antal som når målen i alla ämnen, och från 83 till 75 procent i antal elever som når målen i alla ämnen. Även här tros andelen nyanlända påverka resultaten. Hösten 2015 hade Tungelsta inga nyanlända i nian, nu har man åtta procent.

Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge.

Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge.

Grundskolechef Lina Axelsson Kihlblom tycker inte resultaten är anmärkningsvärda.

ANNONS

– Brandbergsskolan är den skola som kontinuerligt tar emot flest nyanlända. Det är där folk får boende. Att jämföra skolor och säga att det här är en bra eller dålig skola, det går inte, det handlar mer om att på individnivå följa upp insatser som görs. Det går inte att göra några enkla analyser utifrån denna statistik, säger hon till Mitt i.

Men även Dalarö skola har ökat sin andel nyanlända kraftigt i årskurs 9, från 27 till 38 procent, och den skolan förbättrar sina resultat mest av alla. Man ökar från 53 till 62 procent i antal som når målen i alla ämnen trots att andelen nyanlända i nian ökat mycket. Däremot är skolans meritvärde i princip oförändrat.

– Dalarö skola tog emot en grupp nyanlända elever för 1,5-två år sedan, men Brandbergsskolan tar som sagt emot nyanlända kontinuerligt, säger Lina Axelsson Kihlblom.

”Att jämföra skolor och säga att det här är en bra eller dålig skola, det går inte, det handlar mer om att på individnivå följa upp insatser som görs.”
Lina Axelsson Kihlblom

Är det några insatser aktuella med anledning av resultaten?

– Vi jobbar väldigt brett med kvalitetshöjande åtgärder. Många Haningeskolor gör i dag tidiga insatser när det behövs och jobbar verkligen med sina resultat. Vi blir allt flexiblare i våra organisationer med att stötta och stödja, vi har kontinuerligt kvalitetssamtal med alla skolor flera gånger per termin. Tungelsta skola har till exempel en lärstudio som jobbat väldigt framgångsrikt med väldigt svåra elever med autismliknande problematiker.

Det har debatterats politiskt om Brandbergsskolan de sista åren. Moderaterna har under hösten starkt kritiserat betygsresultaten i årskurs 6, och de stora elevtappen har gjort att trepartialliansen vill att en extern aktör tar över från kommunen.


Läs mer: M, KD och L vill att Brandbergsskolan tas över av extern aktör


Skolresultaten som nu presenterats har också fått kritik från oppositionen.

KD Haninges politiska sekreterare Martin Strömvall, också ersättare i grund- och förskolenämnden, är extra oroad över resultaten på Brandbergsskolan menar han, och skriver på måndagen på KD Haninges hemsida:

”Resultatutvecklingen i Haninges skolor är under all kritik, och det är ytterst Socialdemokraterna som bär ansvaret för detta. Detta bevisar att Haninge behöver en ny skolpolitik som kan vända den negativa utvecklingen inom skolan”.

Lina Axelsson Kihlblom säger att hon är förvånad att de borgerliga lägger blicken på just Brandbergsskolan.

Brandbergsskolan.

Brandbergsskolan har ökat andelen nyanlända rejält i årskurs 9, vilket tros ha påverkat betygsresultaten.

– Brandbergsskolan har det senaste 1,5 året vuxit ganska mycket, man har fått fler elever och har höjt sin kvalitet och är ganska Sverigeunika på det sättet. På ganska kort tid har man gått från mycket stök till en fin verksamhet. De har gjort största resan av alla skolor på några år. Haninge växer ju så det knakar, och vi kommer de närmaste åren behöva starta nya kommunala skolor om vi ska klara det kommunala uppdraget över hela kommunen, och då kan man inte bara lägga ned en kommunal skola med 400-500 elever som också växer. Det är knökfullt i kommunens skolor. Man lade ner Jordbromalmsskolan för att det var en frånvald skola, men Brandbergsskolan har faktiskt många fler från närområdet, det är ganska unikt.

Hon menar att skolan lyckas i uppdraget att ta emot nyanlända och bedriva särskola, och att man i dag faktiskt håller budgeten.

– Man ska komma ihåg att de har väldigt många nyanlända och har det socioekonomiskt svåraste uppdraget. De lyckas ta emot nyanlända, deras särskola expanderar, de har sina musikklasser, och har faktiskt en budget i balans.

Det finns enligt Lina Axelsson Kihlblom inga andra aktuella åtgärder för just Brandbergsskolan just nu.

”Vi har gått ner tre procentenheter på gymnasiebehörigheten, fast då har vi också ökat andelen nyanlända med fyra procent.”
Lina Axelsson Kihlblom

– Skolan har gjort ett litet överskott som de investerat i tid och kvalitet i undervisningen. Brandbergsskolan är troligen bättre än den någonsin varit och har en väldigt bra plan för hur de ska jobba för för resultaten. Vi jobbar med skolförbättringarna. Och med de planerna som finns på olika sorters bostäder i Brandbergen tror jag bara det är en tidsfråga innan Brandbergsskolan har en jämnare elevsammansättning. Forskning visar, bland annat med exempel från Nyköping, att en blandad klassrumsmiljö ger förutsättningar för alla elever att bli bättre.

Lina Axelsson Kihlblom tycker inte att höstresultaten är negativa för Haninge.

– Haninge kommun har tagit ett väldigt bra ansvar för att ta hand om våra nyanlända, men vi ser en ökad andel nyanlända elever i nian, från åtta till 12 procent, och därför ser vi en dipp. Vi har gått ner tre procentenheter på gymnasiebehörigheten, fast då har vi också ökat andelen nyanlända med fyra procent. Man kan se en nedgång, men med den utmaning vi har så har vi faktiskt en liten uppgång. Jag skulle inte säga att våra skolor går sämre, snarare tvärtom.

Här kan du se hela sammanställningen på betygsresultaten i årskurs 9 i Haninges skolor.

Häng med i Haninge! Få koll på veckans viktigaste nyheter. Prenumerera på Mitt i Haninges nyhetsbrev!