Ny plan kan bevara gamla simhallen

Billigare simskola slopas
Det lutar åt att gamla simhallen blir kvar. Men hur har ärendet skötts?
Under nästa vecka förväntas kommunstyrelsen ta beslut om att en ny detaljplan ska upprättas för den gamla simhallen i Jakobsberg – det innebär att huset med stor sannolikhet blir kvar. Men oppositionen menar att beslutet tas helt utan transparens.
– Jag aldrig varit med om att man styrt en kommun på det sättet, säger Lennart Nilsson (KD).

Både koalitionen och oppositionen verkar vara överens – den gamla simhallen i Jakobsberg ska bevaras. Redan i våras var simhallen föremål för en bitter debatt. Då röstade koalitionen ner ett förslag från Kristdemokraternas Lennart Nilsson, om att bevara simhallen.

Beslutet togs trots att kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) själv sagt att ett bevarande vore den bästa lösningen. Nu tar koalitionen ändå ett steg till, och kommer i kommunstyrelsen att ta beslut om att låta planutskottet upprätta ett förslag till detaljplan för området.

Ett viktigt beslut – men än är inget bestämt

Beslutet är avgörande, och sätter stopp för det tidigare beslutet, att låta entreprenören Tagehus riva simhallen för att bereda plats åt parkeringsplatser.

– Våra samtal mellan berörda förvaltningar och Tagehus har kommit så pass långt att vi tar fram ett förslag om att börja detaljplanera det här, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Claes Thunblad är planen för huset att det ska bli någon form av aktivitetshus. Han vill inte gå in på detaljer utan hänvisar till att diskussioner förs med Tagehus, men lyfter både kampsport och föreningslokaler som möjliga användningsområden. Däremot säger han att diskussionerna borde nå fram till sitt mål före jul – då kan man säkert säga huruvida simhallen blir kvar.

Lennart Nilsson (KD) ”Man kör sitt eget race”

För Lennart Nilsson (KD) är mycket besviken på sättet frågan hanterats på, och säger att oppositionen hållits i ovetskap om hela ärendet.

– Det finns ingen utredning, ingenting alls. Ingen förtroendevald vet hur man tänker. Jag aldrig varit med om att man styrt en kommun på det sättet, i alla fall inte i Järfälla, säger Lennart Nilsson.

Är det inte positivt att man nu ändrar detaljplanen?

– Jo, om vi visste vad det skulle bli av det. Vi vet ingenting. Jag har aldrig varit med om ett styre som varit så fruktansvärt introvert. Man kör sitt eget race i stängda rum. En naturlig gång hade varit att bifalla motionen, starta en diskussion om vad som skulle ske och därefter ta ett beslut i all öppenhet. Det måste ju börja i en demokratisk process.