ANNONS

Bibliotek även för papperslösa

Papperslösa ska kunna låna böcker.
Papperslösa ska kunna låna böcker.
ANNONS

Snart ska papperslösa och nyanlända kunna använda Danderyds bibliotek. Det slås fast i ett nytt beslut från kultur- och fritidsnämnden.

Idag krävs svensk bostadsadress och legitimering för att man ska få ett lånekort och kunna använda bibliotekets datorer och låna böcker. Nu ska rutinerna ändras, berättar Kerstin Hassner som är kultur- och bibliotekschef.

– Enligt bibliotekslagen ska biblioteken vara tillgängliga för alla och det här är en självklar ändring för att göra det möjligt, säger hon.

Låntagare utan fast adress eller identitetshandlingar ges i princip samma rättigheter som andra besökare på biblioteken. Även skyldigheter som till exempel förseningsavgifter ska gälla.

Frågan om de nya rutinerna har diskuterats länge. De flesta kommunerna i länet har redan gjort det möjligt att göra undantag från de nuvarande reglerna om fast adress och legitimering.

Fakta

Fyra bibliotek i Danderyd

I Danderyd finns idag fyra bibliotek.

I snitt lånar kommuninvånarna 5,8 böcker per person och år, vilket är en relativt hög siffra jämfört med många andra kommuner.

Danderydsborna gör drygt åtta biblioteksbesök per år och person.

ANNONS