Bibliotek går en ny vår till mötes

Bibliotekarie Stellan Forsman hjälper Marika Ström att välja bland titlarna. T-banebiblioteket som tidigare fick stängas efter bråk har nu blivit populärt bland Bredängsborna.
Bibliotekarie Stellan Forsman hjälper Marika Ström att välja bland titlarna. T-banebiblioteket som tidigare fick stängas efter bråk har nu blivit populärt bland Bredängsborna.
Stöket på t-banebiblioteket i Bredäng blev till slut omöjligt för personalen att hantera. Men sedan kom vändnigen och nu är biblioteket är ett av dem som ökat antalet besökare och utlånade böcker mest i hela Stockholm.

– Det är vi jättemalliga över, säger bibliotekarie Stellan Forsman.

Det hade varit stökigt på t-banebiblioteket i Bredäng sedan det invigdes i mars 2010, men det var först i november samma år som känslorna svämmade över på allvar.

När en pensionär sa till ett större ungdomsgäng att vara tysta började de kasta inredning på honom och han träffades av en skur med spottloskor. Polis tillkallades och biblioteket fick stängas under flera veckor. Först efter flera personalmöten och ett medborgarmöte, där Bredängsborna krävde att få tillbaka sitt bibliotek, kunde man hålla öppet några dagar i veckan under december. I januari 2011 öppnades det på heltid och från den stunden har lugnet hållit i sig.

– Sedan dess har vi inte behövt ringa in hjälp utifrån, som fältassistenter, väktare, skola eller polis. Ibland har det varit väldigt jobbigt men vi har alltid klarat allt själva, säger Stellan Forsman.

Han är en av tre bibliotekarier som anställdes inför nyöppningen. Tidigare fanns det ingen fast personal som kunde bygga upp ordentliga relationer med besökarna.

– Personalen var tvångsplacerad i Bredäng och var bara här några dagar i veckan, det var som upplagt för bråk, säger han.

Samtidigt gjordes lokalerna om, man tog bort tv-spelen och sofforna som stått längs med väggarna. En viktig pusselbit blev även att Nabil El-mahi anställdes som biblioteksassistent. Eftersom han hade jobbat som fritidsledare på den intilliggande Bredängsskolan tidigare hade han redan ungdomarnas förtroende.

– Jag hade redan halva foten inne, för kollegorna tog det lite längre tid att vinna tillit. Det är en speciell attityd i förorten, man måste kunna snacket och förstå ungdomarna, säger han.

Dessutom växte utbudet av böcker med 44 hyllmeter. Från det att biblioteket öppnades igen i december 2010 till sista december 2011 köptes det in 3 560 böcker som var bättre förankrade i det lokala behovet. De senaste siffrorna från Stockholms stadsbibliotek visar att det bara är i sex stadsdelar som både utlåningen och besöken har ökat sedan 2010.

Bredäng är ett av biblioteken som kan visa upp bäst siffror.

Det händer fortfarande att personalen måste säga till ungdomarna, om de inte följer trivselreglerna. Men nu är miljön betydligt lugnare än 2010.

– Sådant smittar ju av sig. Kommer man in i en lokal som är stökig är det lätt att ansluta sig till det. Nu måste man initiera bråk och det är svårare, säger Stellan Forsman.

Den överhängande risken för bråk ledde till att en del besökare inte vågade gå till biblioteket under den här perioden. Eva Sjöbeck är en av dem.

– Jag gick inte hit då, det stod så pass mycket i tidningarna. Man visste inte vad alla de där ungdomarna som skrek skulle hitta på, säger hon.

Men nu besöker hon biblioteket regelbundet igen.

– Det är bra bibliotekarier här, de vet hur man tas med grupper av gaphalsar. Nu är stämningen positiv på alla sätt, säger hon.

Fakta

E-böcker populära

Stockholms stads senaste siffror visar att Bredäng är ett av sex bibliotek som har ökat både antalet utlån och besök sedan 2010. De övriga är Bagarmossen, Hässelby villastad, Telefonplan, Årsta och Örby.

Antalet utlån i Stockholm har ökat inom samtliga mediekategorier, undantaget stadsbibliotekens AV-media.

Procentuellt är det främst e-medier och däribland e-böcker som ökar kraftigast.

Källa: STOCKHOLMS STAD