Biblioteket i Väsby har landets snålaste budget

Upplands Väsbys bibliotek får en bottenplacering i en färsk undersökning av Kungliga Biblioteket.
Upplands Väsbys bibliotek får en bottenplacering i en färsk undersökning av Kungliga Biblioteket.
Väsby hamnade i botten i flera kategorier när Kungliga biblioteket jämförde alla Sveriges kommuners bibliotek.

Samtidigt kommer kommunstyrelsen i kväll att besluta om större lokaler för biblioteket.

Varje år jämför Kungliga Biblioteket (KB) landets folkbibliotek. Skillnaderna mellan kommunerna är stora och för Upplands Väsby är de preliminära siffrorna för 2012 ingen upplyftande läsning.

Kommunen placerar sig bland de tio sämsta kommunerna i hela landet i flera av kategorierna. Det gäller bland annat bokbestånd per invånare, bestånd av barnböcker, mediekostnad per invånare och antalet anställda i verksamheten.

Kristina Klempt, folkpartist och ordförande i kultur- och fritidsnämnden, är missnöjd med siffrorna men medger att det inte gjordes någon analys efter förra årets lika dåliga resultat.

– Jag kan i dag inte säga vad de här resultaten beror på. Det gjordes ingen analys förra året eftersom det var så många förändringar under just 2011. Men det borde ske och analysen borde göras tillsammans med Väsby välfärd och bibliotekschefen.

När Väsby bibliotek invigdes i Messingen i januari förra året innebar det mindre lokaler. Därför får många av bibliotekets böcker inte plats utan ligger magasinerade i källaren.

Vid kvällens sammanträde i kommunstyrelsen kommer en planskiss samt ett lokal- och funktionsprogram för det nya kulturhuset att godkännas som innebär att biblioteket utvidgas med 300 kvadratmeter.

Men de områden där Väsby bibliotek ligger i botten handlar inte om lokaler utan är förknippade med ekonomi. Men mer pengar är inget Kristina Klempt kan lova.

– Det får vi titta på. Men när vi utvidgar biblioteket kostar det också pengar, konstaterar hon.

Organisationen Bibliotekets vänner har länge ansett att bibliotekets lokaler inte är ändamålsenliga och är tveksam till om större yta verkligen löser problemen.

– Byggnaden har aldrig planerats som ett bibliotek utan de använder lokaler som blev över. Detta är en provisorisk lösning som vi inte vill ska bli permanent, säger Jane Korpi, ordförande i Bibliotekets vänner.

Fakta

Filialer blir färre i hela landet

Det finns 1 188 huvudbibliotek och filialer i landet men filialerna minskar stadigt i antal.

28 procent av befolkningen, något färre än året innan, använde sitt lånekort 2012.

E-bokslånen ökar kraftigt men utgör bara två procent av den totala utlåningen.

Källa: Kungliga biblioteket