Biblioteket renoveras – osäker hiss byts ut

Framöver ska biblioteket delas in i ljudzoner.
Framöver ska biblioteket delas in i ljudzoner.
hiss jakobsbergs bibliotek
Hissen på biblioteket har inte plats för el-rullstolar och stannar flera gånger i veckan.
Jakobsbergs bibliotek har gamla och slitna lokaler, och en hiss som stannar flera gånger i veckan. Nu ska biblioteket byggas om, och besökarna kommer se stora förändringar i inredningen.

Bristerna med bibliotekets nuvarande utformning har varit många. Ett uppenbart problem har varit att hissen till biblioteket är liten och trång, och dessutom stannar flera gånger i veckan vilket lett till att besökare blivit sittande i väntan på hissjour.

– För oss är det här en väldigt efterlängtad ombyggnad, säger Kari Wessely som är verksamhetsledare på biblioteket.

Vad gäller insidan av biblioteket sitter de anställda just nu väldigt utspritt i kontorslokaler som egentligen är byggda som lägenheter.

Den nya ombyggnationen kommer att samla de anställda i något mindre, men mer ändamålsenliga lokaler där det både finns utrymme för typiskt kontorsarbete och för hantering av medier och rekvisita. För besökarna kommer skillnaden framför allt att synas i att bibliotekets lokaler blir fräschare, men också att de omdisponeras.

– Våra besökare har behov av att göra väldigt olika saker i lokalerna, både saker som är högljudda och tysta, men också utrymme för lågmälda samtal, säger Kari Wessely.

Efter ombyggnaden ska lokalerna ha en tydlig ljudzonsindelning, där det finns utrymme för både tysta och högljudda aktiviteter.

I samband med ombyggnationen ingår kommunen också ett tioårigt hyresavtal med fastighetsägaren Citycon. Ombyggnationen måste formellt godkännas av fullmäktige och av Citycon innan ombyggnationen kan börja. Därefter förväntas själva byggandet att ta ungefär nio månader, och under den perioden kommer delar av biblioteket att behöva stängas.