Biblioteket ska flytta till centrum

Husby Husby bibliotek flyttar under november till provisoriska lokaler i Husby centrum under tiden som biblioteket byggs om. I mars flyttas biblioteket tillbaka till upprustade lokaler tillsammans med Berättarministeriet.