ANNONS

Bidrag för att bygga ut bredband

ANNONS

LÄNET Bredband finns ännu inte överallt i länet. Nu har länsstyrelsen avsatt drygt 36 miljoner kronor till utbyggnad av bredbandsnätet.

– Organisationer, kommuner, föreningar och andra kan söka stöd för utbyggnad där inte marknaden tillgodoser behoven, säger Eva Merkel, landsbygdsdirektör.