Inga fler bidrag ska missas i framtiden

Snart ska miljöstipendiet delas ut av Järfälla kommun.
Järfälla kommunhus.
Missade bidrag får Järfälla kommun att förbereda sig inför nästa år samt att rikta kritik mot regeringen.

För snart två veckor sedan kunde Mitt I Järfälla avslöja att kommunen glömt att söka bidrag som uppskattas till 30 miljoner kronor. Bidraget var ett ekonomiskt stöd som regeringen avsatt för ökat bostadsbyggande. Här är Mitt I’s artikel från den 25 november.

Järfällas kommundirektör Christina Rapp Lundahl är kritisk över informationen från regeringen och menar att den kunde varit mer tydlig.

– Järfälla är en av tio kommuner i Stockholms län som missade att ansöka om detta bidraget, det kan inte ha varit en slump. Vi har haft fullt fokus på bostadsbyggandet och har fått många bra reaktioner över det, säger Christina Rapp Lundahl.

Hur menar du att regeringen kunde ha varit tydligare i sin information?

– De kunde till exempel ha marknadsfört det bättre. Ansökningstiden var bara två månader och krävde bostadsförsörjningsprogram som tar tid att fram. Utbetalningen sker i december och måste göras av med innan nyår då budgetåret tar slut.

Vilka var reaktionerna ni fick av de missade pengarna?

– Egentligen inte så många mer än några kommentarer härifrån kommunhuset som, vad tråkigt och synd. Däremot skrev DN en bra artikel om att vi haft helt rätt fokus när det gäller byggandet av bostäder.

Vem bär ansvaret att bidragen inte söktes?

– Det ligger på varje förvaltning att bevaka de olika verksamheterna. Det vi kan göra nu är att prata med dem och påpeka detta. Men tro mig, vi har lärt oss av vårt misstag.

I framtiden för att inte sådant här ska hända, hur kommer ni att göra då?

– Nu kan vi, eftersom vi vet att det kommer se likadant ut nästa år, planera och budgetera för det och då spelar det ingen roll att pengarna kommer i december så länge vi vet att de kommer in. Det finns alltid en risk att lägga in bidrag i budgeten men vi kan räkna med att vi får dem. Hur mycket det blir är beroende på hur många andra kommuner som söker. Det finns pengar öronmärkta för detta som sedan delas ut till de sökande kommunerna.

Finns det fler bidrag som går att söka som kommunen kan ha missat på grund av okunskap?

– Idag finns det över 120 olika sorts statsbidrag, allt från integration till resurser i skolan. En del av dessa har villkor för medfinansiering vilket betyder en merkostnad för kommunen. Andra är så pass låga att det kostar mer att ta fram en ansökan. Vi nästan alla bidrag som finns men inte riktigt alla.

Vad händer nu i Järfälla kommun?

– Vi har bland annat två stora saker på gång som generar mycket fokus på vår kommun. Det ena är Barkaby science park där stora företag samarbetar runt samhällsfrågor. Det är ett politiskt initiativ för forskning och utveckling. Det andra är att vi är en av fyra kommuner som pratar med Dramaten att ta dit repetitionslokaler, förråd och verkstäder. Det innebär att vi kan öppna dessa för allmänheten. Även att man kan titta på repetitioner och rena föreställningar här i Järfälla.

Till sådana saker borde det gå att söka bidrag, finns det någon risk att ni missar att söka dessa?

– Absolut inte!