Bidrag uteblev innan jul

Huddinge Kommunen har lex Sarah-anmält ett inträffat datorproblem gällande en utbetalning av försörjningsstöd.

Pengarna skulle ha kommit in på biståndstagarens konto strax innan jul. Men datorproblem gjorde att försörjningsstödet inte kunde överföras förrän vid nyår.

Enligt lex Sarah ska den som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen snarast anmäla allvarliga missförhållan- den eller risker för allvarliga missförhållanden till Socialstyrelsen.