Så ska bidraget till ensamkommande användas

Täby nya kommunhus
Kommunen tänker använda statens bidrag till någonting annat än det var avsett.
Täby kommun kommer inte att använda regeringens riktade bidrag på 1,9 miljoner till ensamkommande som fyllt arton under sin asylprocess. Man kommer istället att använda pengarna till yngre ensamkommande.

Täby kommun tänker inte använda regeringens bidrag på totalt 1,89 miljoner som det var tänkt. Pengarna som är avsedda för att låta ensamkommande unga som hunnit fylla 18 under sin asylprocess bo kvar i sin hemkommun går istället till de ensamkommande som ännu inte är myndiga.

– Vi kommer att använda bidraget till de ensamkommande ungdomar som kommunen har ansvar för, det vill säga de som är under 18, säger socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M).

Väcker känslor

Frågan har väckt starka känslor och Socialdemokraterna i Täby har föreslagit att de elva personer det handlar om ska få bo kvar i kommunen, och att regeringens bidrag ska användas för ändamålet. Motionen skulle besvaras under socialnämnden i december, men beslutet sköts upp till ett senare tillfälle, vilket Mitt i tidigare berättat.

– Det krävs fortfarande en väldigt stark opinion för att kommunledningen ska ändra sig så pass radikalt i en sån här fråga, sa Matts Mattsson, ordförande i Solidaritetsföreningen Nordost i samband med att en manifestation hölls vid socialnämndens sammanträde.

Enligt kommunens uträkningar är den totala kostnaden för ändamålet 5,1 miljoner kronor och enligt kommunens tjänsteutlåtande räcker inte bidraget.

Som politiker måste man ha ett helikopterperspektiv

Det är upp till varje kommun att avgöra hur man vill använda bidraget och det är alltså tillåtet att använda pengarna till ett annat ändamål än det regeringen avser.

– Vi går efter likhetsprincipen och jag förstår att de som står de här killarna nära brinner för detta och det är positivt. Men som politiker måste man ha ett helikopterperspektiv och ta hänsyn till alla invånarna i kommunen.

– Man får heller inte glömma bort att de här personerna inte blir hemlösa, utan bostäder ordnas av Migrationsverket, säger Thomas Nilsonne.

66 miljoner i överskott

Enligt kommunens årsredovisning för 2016 gick socialnämnden mot ett överskott på 66 miljoner kronor.

Har kommunen inte råd att låta de här elva personerna få stanna i kommunen?

– Täby kommun växer enormt mycket och vi har ett överskottsmål om två procent och det måste vi hålla för att klara växtvärken. Lägger man överskottet på den här typen av löpande utgifter cementerar man kostnaderna. Det finns väldigt många behjärtansvärda förslag i kommunen och om vi då lägger två eller tre miljoner på det här, då kan det bli svårt att säga nej till andra som säger att överskottet ska användas till deras ändamål.

Thomas Nilsonne säger att det inte bara handlar om pengar, utan också utmaningen att hitta boende för de personerna.

– Även om kommunen beslutar sig för att ta hand om de här killarna så finns det inte boenden som de kan flytta till.