Bikupor ska ge inspiration

HANINGE Sågenparken på Vendelsö och Tungelsta trädgårdspark har försetts med bikupor, som en inspirationskälla för invånarna.

Projektet sker i samarbete med Bee Urban och finansieras med 165 000 kronor ur kommunens klimatmiljon.

Haninge har hållit informationsmöte om bina i båda parkerna.

– Det viktigaste är den pedagogiska delen, att ge människor ett konkret exempel på ekosystemtjänster och berätta om den biologiska mångfalden, säger Sara Ström, parkingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.