Bikupor uppmuntras i Kristineberg

Så här kan Kristinebergs sötaste invånare - bina - komma att bo.
Så här kan Kristinebergs sötaste invånare - bina - komma att bo.
Det blir inga kolonilotter i området Kristineberg som ska byggas. Däremot kan det bli tal om gemensam odling i pallkragar och bikupor.

Detta är en av flera punkter i ett miljöprogram om Kristineberg som Vallentuna kommun har utarbetat.

I programmet står också om vikten att behålla grönyta i bebyggelsen och att bygga i ”samklang med naturen”.

Att jobba för kollektivtrafik i området och energieffektiviseringar diskuteras också i programmet.