Bilåkandet ökar i Salem och Botkyrka

Tar du allt oftare bilen? Då är du i gott sällskap. Det senaste året har bilresandet ökat i både Salem och Botkyrka, till skillnad mot i vissa andra kommuner.

Svenskarna har tidigare varit rätt duktiga på att hålla ned bilåkningen sett till körsträckorna. Men under förra året vände det och man körde allt längre sträckor i över 200 av landets kommuner – så även i Botkyrka och Salem.

Flera myndigheter ligger bakom siffrorna som visar att Botkyrkaborna i snitt körde 473 mil per person under förra året, vilket är en ökning med 2,4 procent från 2013. Salemborna körde lite längre sträckor och landar i sin tur på 529 mil per person, en ökning med 2,2 procent.

Totalt sett rullade Botkyrkabornas 33 000 fordon 41 993 976 mil, vilket motsvarar drygt tio tusen varv runt jorden.

Salemborna ska ha kört 8 512 022 mil under samma period och här har 6 818 bilar trafikerat vägarna.

Statistiken över körsträckorna är kopplade till den kommun där fordonsägaren hör hemma, men personerna behöver med andra ord inte ha kört bilen i den kommunen.

Flera myndigheter som länsstyrelser, statistiska centralbyrån och RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) arbetar med att ta fram och analysera statistiken.