Bilar kan knappt mötas i centrums nya p-garage

Bostäder ska byggas på den gamla parkeringen i Tyresö centrum. Därför har ett nytt parkeringshus öppnat vid infarten.

Men efter bara två månader har missnöjet redan vuxit sig stort.

Parkeringsgaraget som öppnade den 23 september har väckt många åsikter bland besökarna till Masten-området.

– Jag vet inte om det är vanligt med klagomål på nybyggda parkeringshus, men jag kan bara konstatera att väldigt många har väldigt många synpunkter gällande det här, säger Andreas Dufva, från fastighetsbolaget Kungsleden som förvaltar garaget.

In- och utfarten, vissa parkeringsplatser och ramperna mellan våningsplanen upplevs som trånga. Köer bildas eftersom det är svårt att mötas och många uppger att de tvingas backa för att lämna plats.

– Det är bra att det finns ett parkeringshus, speciellt nu när snön kommer, men det är konstigt konstruerat. Det borde finnas en in- och en utfart, inte samma som det är i dag, säger Linda Rejmend, funktionär på Friskis & svettis som ligger granne med p-huset.

Främst blir det trängsel när Pingstkyrkans second hand är öppen på måndagar och lördagar. Då händer det att de som ska träna åker tidigare hemifrån för att hinna parkera.

– Jag undrar varför det bara får plats en och en halv bil i bredd på upp- och nerfarterna mellan våningsplanen, säger Anja Stach, motionär på Friskis & svettis.

Detaljplanen reglerar hur marken får bebyggas. Storleken och exteriören har bestämts i samråd mellan kommunen och byggherren. Enligt Svante Bergman på BSK-arkitekter, som ritat garaget, följs gällande normer.

– Beroende på den begränsade markytan för garaget gällde det att utnyttja marken så bra som möjligt, vi fick helt enkelt göra en avvägning mellan bekvämlighet och funktion. Det går att mötas mitt på rampen men inte i svängarna.

Under vintern görs ett uppehåll med arbetena runt garaget, först till våren blir allt klart. Då ska en rad förbättringar ha skett.

– In- och utfart kommer att ske på samma ställe, det kan vi inte göra något åt, men vi utreder om vi kan sätta speglar i ramperna för att förbättra sikten, säger Andreas Dufva.

Markeringar i vägbanan planeras också för att förtydliga bland annat körriktningen.

Men även trapporna upplevs som trånga.

– De är så smala att jag får bära min kasse framför eller bakom mig. Dessutom är det skräpigt och smutsigt, säger Tomas Ohlin, som ska lämna in en gammal servis till second hand-försäljningen.

Den här dagen hittar vi bland annat bananskal, vinkartonger, cigarettfimpar och en kladdig påse i trapphus och på våningsplanen.

– Kungsleden ansvarar för städningen och vår markentreprenör har fått det uppdraget. De borde vara igång nu, säger Andreas Dufva.