Bilar och tåg går före skateboardpark

Vänsterpartiet i Solna föreslog i höstas i en motion till kommunfullmäktige att staden ska låta bygga en skateboardpark under Ekensbergsbron, intill järnvägen vid gränsen mellan Solna och Sundbyberg. Staden behöver fler platser för spontanidrott, efter som det ökar människors hälsa och välbefinnande. Platsen vid bron är en öde plats som på detta sätt kunde utnyttjas bättre, skriver man.

Idén till skateboardparken kom ursprungligen från ett medborgarinitiativ.

Nu har staden svarat och skriver i en tjänsteskrivelse att man inte bedömer att det är möjligt att placera en skateboardramp intill bron och järnvägen. Anledningen är den principöverenskommelse som Solna träffat med Trafikverket om att utreda en Huvudstaled i tunnel och att planera för en utbyggnad av Mälarbanan genom Solna, vilket skulle påverka platsen.

Tjänstemännen vill därför att motionen avslås.