Bilar ska bort från Klarabergsgatan

Alliansen vill göra Klarabergsgatan bilfri och i stället satsa på gående, cyklar och spårväg.

Från och med igår, måndag, kan den som vill ge sina synpunkter på förslaget att stänga av Klarabergsgatan för biltrafik göra det på stadens hemsida. Tanken är att leda om biltrafiken till närliggande gator som Mäster Samuelsgatan.

– Det här blir bättre för alla. När Citybanans uppgång vid Klarabergsgatan blir klar skulle det bli ett alldeles för högt tryck på platsen annars, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

Klarabergsgatan är i dag ett av Sveriges mest trafikerade gångstråk med 57 000 gående per dygn. I stället för biltrafik vill staden satsa på Spårväg City som förlängs från Hamngatan till Klarabergsviadukten, dubbelriktade cykelbanor och rejält med utrymme för fotgängare.

– Det har gjorts simuleringar över det tryck som uppstår när Citybanans uppgång är klar och med det här förslaget förbättrar vi framför allt för kollektivtrafiken, säger Ulla Hamilton.

I och med att Klarabergsgatan rensas på biltrafik skapas utrymme för fler uteserveringar, sittplatser för allmänheten och detta ger, enligt Ulla Hamilton, en mer levande stadsmiljö.

– Det är ju ett ganska tråkigt stråk i dag, säger hon.

Trafikkontoret ska enligt planerna presentera ett slutgiltigt förslag hösten 2013. Fram till dess ska synpunkter hämtas in från allmänheten och andra intressenter.

Planen är att Nya Klarabergsgatan ska vara färdig 2018.

Allt fler ansöker om att få sanera sina skulder

STOCKHOLM Antalet stockholmare som ansöker om skuldsanering har ökat de senaste åren. Det visar statistik från Kronofogden. År 2012 kom det in ansökningar från 1 698 personer i Stockholms län, vilket är en ökning med fem procent jämfört med året innan då det handlade om 1 624 personer.

Det handlar om en stadig ökning. År 2009 var antalet ansökningar 1 161.

Att fler söker hjälp märks även i övriga landet.

Mest ökade ansökningarna om skuldsanering i Kronobergs län, där det handlade om 26 procent fler ansökningar 2012 jämfört med året innan.

Med det här förslaget förbättrar vi framför allt för kollektiv­trafiken.

Kulmen nådd för RS-smittan

STOCKHOLM Antalet smittade av RS-virus fortsätter att öka till nya rekordnivåer, men nu i lägre takt. Under vecka 6 konstaterades 347 personer vara smittade i riket, jämfört med 335 veckan innan.

Motsvarande siffror för Stockholm är 117 (vecka 6) jämfört med 141 (vecka 5), vilket kan tyda på att kurvan redan vänt nedåt i Stockholm.

För barn under ett år kan RS-infektionen bli besvärlig, men för äldre barn och vuxna liknar det mest en vanlig förkylning.