Bilar under jord i nya centrum

Huddinge centrumkärna ska bli större, det ska bli mer utrymme för människor och bilarna ska vara under marken.

För att nå dit måste man planera bort centrumets ”tekniska utrymmen”.

Ledorden för det nya Huddinge centrum är ”sociala rum”. Begreppet har flera betydelser, både tekniskt och estetiskt.

Den som strosar igenom centrumet om några år kommer framför allt att märka att de möter på fler människor. Förlagan är brittiska småsamhällen, enligt programplanen.

– Ett bra exempel på sociala rum i dag är när man kommer in till Forelltorget och går igenom mot Sjödalstorget. Det är tätt mellan passagerna, många bostäder och aldrig helt avfolkat. Det vill vi utveckla mer, säger Stefan Stahre, arkitekt på kommunen.

För att få bort det man i dag kallar tekniska rum, till exempel byggnader som Paradisgaraget, måste man bygga om rejält. Bland annat måste bilarna i framtiden parkeras någon annanstans än i de ”tekniska rummen”.

Därför undersöker man nu möjligheterna att få ner bilarna i underjordiska garage.

– Trafiken kommer att dras om på olika sätt, exakt hur är inte löst ännu eftersom det är en idéhandling. Vi hoppas få till en exploatering där vi kan bygga garage, kanske under mark. Marken är så mycket värd i dag, så det kan vara en bra lösning, säger Stefan Stahre.

Centrumet ska därmed få mer öppna entréer och allt ska kännas närmare kollektivtrafiken.

– Kommer man från pendeln i framtiden så ser man en förtätning i bebyggelsen, det är stärkta gångstråk, det blir mer att se på och människor kommer närmare varandra. Det blir mer av ett intensivt stadsliv, säger Stefan Stahre.

Flera olika byggetapper kommer att ske om planerna går i lås. Det handlar inte bara om gångstråk, fler träd och bänkar utan även ett ökat antal bostäder, förskolor, hotell, kontor och olika shoppingverksamheter.

Området som planeras är långt större än själva Huddinge centrum. Planområdet sträcker sig en bra bit söderut längs Huddingevägen och norrut mot Fullerstaavfarten.

Även området kring tingshuset i Huddinge och delar av Fullersta innefattas i de utökade planerna.