Bilarna fortsätter gasa trots rondell

Den lilla rondellen i Tallkrogen har blivit en riktig snackis.

Den skulle stoppa buskörningen – men vissa förare fortsätter gasa och kör rakt över den.

– Skylten har säkert blivit nerkörd 30 gånger, säger småbarnsmamman Kristin Sundberg.

Det är tätt mellan barnvagnarna på Victor Balcks väg när områdets föräldrar hämtar på dagis. Samtidigt är det eftermiddagsrusning i biltrafiken. Långtifrån alla förare håller lagstadgade 30 kilometer när de kör genom villaområdet.

– Det är olustigt att vissa kan köra 70 på en 30-väg. Rätt vad det är kommer en bil att köra in i någons trädgård, säger Kristin Sundberg, mamma till Texas 3,5 år.

En mätning från trafikkontoret 2012 visade att 15 procent av bilisterna kör över 40 kilometer i timmen på sträckan. För att få ner farten byggdes en rondell i korsningen Victor Balcks väg/Olympiavägen. Den är liten (fyra meter i diameter), kostade 200 000 kronor och stod klar i somras.

Kristin Sundberg var positiv, men kan redan konstatera att lösningen inte fick önskad effekt. Den buckliga skylten i rondellens mitt talar sitt tydliga språk.

– Folk kör rakt över rondellen. I början var skylten nerkörd i stort sett varje dag, säger hon.

I Tallkrogens lokala Facebookgrupp är rondellen en snackis. När Lokaltidningen Mitt i frågar runt i området har de flesta en åsikt.

– Man undrar hur de tänkte när de byggde den, säger Sonja Eriksson, 65 år.

– Den har nog fått en viss effekt, men den är för låg och för lätt att köra över, säger Johan Tilosius, 42.

Bra eller dåligt – rondeller har blivit vanligare på 2000-talet. Syftet är oftast att ge smidigare flöde i korsningar.

– De är generellt betydligt säkrare än fyrvägskorsningar, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig vid Motormännens riksförbund.

erik kjellin har inte sett rondellen i Tallkrogen, men tror att storleken – i det här fallet – har betydelse.

– Den kanske är så liten att trafikanterna inte uppfattar den som rondell. Om de som bor i området tycker att den är ett problem borde man kanske se över den.

Trafikkontoret har i dagsläget inga planer på att ändra rondellen.

– Men vi ska göra en uppföljande hastighetsmätning i vår och då får ta med oss den här frågan, säger Hanna Borg, trafikplanerare vid trafikkontoret.

Varför byggde ni inte fartgupp?

– Marken i området har hög lerhalt och då anses det inte lämpligt med fartgupp eftersom de kan ge upphov till vibrationer i marken, vilket i sin tur kan ge skador på hus och sättningar i marken.

Rondellen på Victor Balcks väg skulle få bilisterna att dämpa farten – men icke. ”Det är olustigt”, säger Kristin Sundberg, här med sonen Texas.

Rätt vad det är kommer en bil att köra in i någons trädgård.Kristin Sundberg

Fakta

Antalet rondeller fördubblades

Mellan 2005 och 2010 fördubblades antalet rondeller i Sverige.

Byggtakten var explosionsartad – fler än fem nya rondeller i veckan.

I Stockholm ökade antalet från 29 till 69, enligt siffror från SCB.

Flest rondeller 2010 hade Göteborg, följt av Malmö och Stockholm.

Källa: SCB